6. RAZRED

SLOVENŠČINA 6 (učiteljica: Zofija Polanec)

V ČASU, KO SO ŠOLE ZAPRTE IN NI POUKA, NE POZABITE NA UČENJE SLOVENŠČINE.
Navodila ste dobili že v pisni obliki, jih pa na tem mestu ponavljam. Do 29. 3. 2020 v Berilu preberite priporočena besedila in pri vsakem besedilu odgovorite na vprašanja. Odgovore zapisujte v zvezke. Preverili jih bomo, ko
pridemo spet v šolo. Ugotovite ali so navedeni pisatelji SODOBNIKI.
PROZA:
Slavko Pregl: Geniji v kratkih hlačah
Pavle Zidar: Spužva
Tone Seliškar: Junak iz Kamnoloma
Milan Dekleva: Bučka med voli
Liljana Praprotnik Zupanič: 5TRA in MILI
                                           Kruti mučitelji in Mihec
Giani Rodari: Razdežela
DRAMATIKA:
Miroslav Slana Miros: Telefonske motnje
Frane Puntar: A

Priporočam tudi branje knjig, gledanje izobraževalnih oddaj ter utrjevanje in ponavljanje že predelanih učnih vsebin.

NOVO:

četrtek, 26.3.
Šestošolci, dobili ste zadolžitve za šolsko delo doma, odgovore pa boste zapisali do 29. 3. v šolske zvezke, kot je bilo zapisano v navodilih.
V bodoče boste navodila za delo doma dobili preko e pošte. Moj naslov je: zofija.polanec@gmail.com
Z vami bom v stiku preko e pošte.  Želim vam uspešno delo še naprej in zdravja vsem doma.
učiteljica Zofka
nedelja, 29.3. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 30.3. do 5.4. Delo si razporedite sami. Pomembno je, da ga opravite.
torek, 7.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 9.4.
četrtek, 9.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do torka, 14.4.
torek, 14.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do torka, 21.4.
torek, 21.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 23.4.
PRVOMAJSKE POČITNICE
torek, 5.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 7. 5.
četrtek, 7.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do torka, 12. 5.
torek, 12.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 14.5.
četrtek, 14.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 14. do 19. maja.
torek, 19.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 19. do 26. maja.
četrtek, 28.5. Pisni preizkus znanja.
torek, 26.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 26. do 28. maja.
četrtek, 28.5.

MATEMATIKA 6 (Učiteljica:  Alojzija Mušič)

Kot smo se dogovorili, boste učenci 6. razreda navodila za delo dobili po elektronski pošti. Nekaj gradiva ste dobili že v petek (manjkajoči učenci, ga boste prejeli po klasični pošti). Preko e pošte bomo izmenjevali tudi vaše opravljeno delo in mojo povratno informacijo. Prav tako bomo izmenjali kriterije uspešnosti, da boste lahko samoovrednotili svoje doseženo znanje. Držali se bomo šolskega urnika, vaše delo pa boste morali opraviti v dogovorjenem roku.
V primeru, da pošte ne boste prejeli, mi pišite na naslov: lojzka.music@gmail.com.
S tem načinom dela boste morali pokazati veliko mero samostojnosti, odgovornosti in samokontrole pri učenju.
Verjamem, da vam bo uspelo in bomo s skupnimi močmi dosegli zastavljene cilje.
Ostanimo zdravi!

torek, 17.3. Navodilo za delo sem posredovala na e – pošto. Naloge opravite do petka, 20.3.
ali vsaj do ponedeljka 23.3.
ponedeljek, 23.3. Navodilo za delo sem posredovala na e pošto.  Nalogo oprvite do srede, 25.3.
sreda, 25.3. Navodilo za delo sem posredovala na e pošto. Nalogo opravite do petka, 27.3.
ponedeljek, 30.3. Navodilo za delo sem posredovala na e pošto. Nalogo opravite do torka, 31.3.
 sreda, 1.4. Navodilo za delo sem posredovala na e pošto. Nalogo opravite do petka, 3.4.
ponedeljek, 6.4. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Nalogo opravite do srede, 8.4.
četrtek, 9.4. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Nalogo opravite do torka, 14.4.
sreda, 15.4. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Nalogo opravite do nedelje, 19.4.
torek, 21.4. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Naloge opravite do srede, 22.4.
PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek, 4.5. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Naloge opravite do srede, 6.5.
četrtek, 7.5. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Naloge opravite do ponedeljka, 11.5.
torek, 12.5. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Naloge opravite do četrtka, 14.5.
četrtek, 14.4. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Naloge opravite do nedelje, 17.5.
ponedeljek, 18.5. Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Naloge opravite do petka, 22.5.
sreda, 20.5. VIDEOKONFERENCA OB 15.00- 17.00 – ocenjevanje dela na daljavo
ponedeljek, 25.5.  Navodila za delo sem posredovala na e pošto. Naloge opravite do petka, 29.5.
torek, 26.5. VIDEOKONFERENCA OB 11.00 – izbirni predmeti v naslednjem šolskem letu


NARAVOSLOVJE 6, TIT 6 (Učiteljica: Bogdana Drozg Onič)

Za vas sem pripravila dokument: Splošno skupno navodilo.
Vsa ostala navodila za delo boste prejeli po elektronski pošti ali pa bodo naknadno objavljena na tem mestu.

torek,17.3. Na e pošto je bilo poslano gradivo za 14 dni NAR 6, TIT 6.  Polovico nalog pri naravoslovju opravite do petka, 20.3., drugo polovico pa do petka, 27. 3..  Pri predmetu TIT naloge opravite do 27.3..
nedelja, 29.3. Nalogo poslano po e pošti  pri predmetu Naravoslovje 6, učenci opravite do petka 3. 4.
sreda, 1.4. TIT 6 – Navodila za delo so bila poslana po e pošti. – izdelek naredijo do petka 3.4.
ponedeljek, 6.4. Poslano je bilo gradivo za Naravoslovje 6, rezultate dela pošljite do petka 10. 4. 2020.
torek, 7. 4. TIT 6:  gradivo poslano, rezultate dela pošljite do 17. 4.
torek, 14.4. Poslano gradivo za NAR 6, rezultate dela pošljejo učenci do 17. 4. 2020
20.4.2020 NAR 6: gradivo poslano 20. 4. rezultate dela pošljite do petka, 25. 4. 2020
21.4. 2020 TIT 6 : gradivo poslano 21. 4., rezultate dela pošljite do 8. 5. 2020.
  PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek, 4.5. Učenci so po e- pošti prejeli obvestilo in navodila o spremembi objave in pošiljanja gradiv pri predmetih NAR 6 in TIT 6.
NAR 6  – gradivo objavljeno, rezultate dela pošljite do petka, 8. 5. 2020.
ponedeljek, 11.5. NAR 6 objava gradiv 11. 5., rezultate dela pošljite do petka, 15. 5.
ponedeljek, 18.5.
NAR 6 – gradiva objavljena 18. 5., rezultate dela pošljite do petka, 22. 5. 2020.
ponedeljek, 25.5.
NAR 6 – gradivo objavljeno 25. 5. 2020, rezultate dela pošljite do petka, 29. 5. 2020.
TIT 6 –  gradivo objavljeno 25. 5. 2020, rezultate dela pošljite do 1. 6. 2020.

ANGLEŠČINA 6 (Učiteljica: Dragica Križaj)

Hello, everybody!
 
I hope you’re doing well and that you’re having a good time – at home, of course. So, how will all this go? Check this place regularly and check your e-mail accounts, I would say at least when there’s English on your timetable. You’ll get the material via e-mail and if you can, print it out. If not, then try to do the work into your notebooks. As we agreed, watch some English speaking movies, you’ll tell me all about them back at school.
NOVO:
Povezava do e-učbenika My Sails 2 in My Sails 3: https://my-sails.com/ucenci .
Trenutno sta na voljo lekciji 3 in 4, so pa obljubili še več gradiva. Ko odprete stran, sledite navodilom. 
Rešujte tudi naloge v delovnem zvezku, ki so del lekcij 3 in 4.
 
Stay at home, stay safe.
DATUM ZADOLŽITEV
17.3.2020 Naloge, poslane po e-pošti, opravite do četrtka, 19.3.
20.3.2020 Delo  učbeniku in delovnem zvezku (podrobnosti boste dobili po e-pošti), opravite do ponedeljka, 23.3.
23.3.2020 Po e-pošti boste dobili navodila za delo v delovnem zvezku. Naloge opravite do srede, 25.3.
26.3.2020 Delovni list in naloga v delovnem zvezku (navodila po e-pošti) opravite do ponedeljka, 30.3.
1.4. 2020 Nalogo, poslano po e-pošti, opravite do 2.4.
2.4.2020 Nalogo, poslano po e-pošti, opravite do 6.4.
7.4.2020 Delovni list, poslan po e-pošti, rešite do petka, 10.4.
10.4. 2020 Nalogo, poslano po e-pošti, opravite do torka, 14.4.
15.4.2020 Naloge v učbeniku opravite do torka,  21.4 (navodila po e-pošti)
21.4.2020 Naloge v delovnem zvezku opravite do petka, 24.4 (navodila po e-pošti)
24.4.2020 Navodila za delo po e-pošti, opraviti do ponedeljka, 4.5.
PRVOMAJSKE POČITNICE
 6.5.2020 Preverjanje znanja z interaktivnimi delovnim zvezkom (navodila po e-pošti), opraviti do 12.5.
 13.5.2020 Analiza preverjanja znanja
Za zamudnike –   prosim, dokončajte naloge v interaktivnem delovnem zvezku
 22.5.2020 VIDEOKONFERENCA z navodili za ustno ocenjevanje

ZGODOVINA 6, GEOGRAFIJA 6 (Učitelj: Igor Javernik)

Navodila za delo in gradivo boste učenci prejemali po e pošti ali pa bodo naknadno objavljena na tem mestu.

sreda,18.3.
Naloge poslane po e pošti opravite do 24.3.
Lahko rešujete tudi naloge na tej povezavi https://interaktivne-vaje.si/index.html
sreda, 25.3. Naloge poslane po e pošti opravite do 29.3.
sreda, 1.4. ZGO 6 – Naloge poslane po e pošti opravite do 7.4.
GEO 6 – Naloge poslane po e pošti opravite do 7.4.
torek, 7.4. ZGO 6 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do 14.4..
četrtek, 9.4. GEO 6 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do  16.4. 2020
torek, 14.4. ZGO 6 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do 21.4.2020.
četrtek, 16.4. GEO 6 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do 23.4.2020.
torek, 21.4. ZGO 6 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 5.5.2020.
četrtek, 23.4. GEO 6 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do 7.5.2020
PRVOMAJSKE POČITNICE
torek, 5.5. ZGO 6 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 12.5.2020.
četrtek, 7.4. GEO 6 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 14. 5. 2020
torek, 12.5. ZGO 6 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 19. 5. 2020
četrtek, 14.5. GEO 6 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 21.5.2020.
torek, 19.5. ZGO 6 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 26. 5. 2020
četrtek, 21.5. GEO 6 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 28.5.2020.
torek, 26.5. ZGO 7 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 2.6.2020.

ŠPORT  (Učitelj: Kristijan Ilijevec)

Gibanje je izredno pomembno za ohranjanje tako telesnega kot duševnega zdravja. Zato izkoristite naravo v vašem okolju in se vsak dan (dokler je to še dovoljeno) odpravite v bližnji gozd ali na okoliške travnike na daljši sprehod (vsaj 60 min). Bolj motivirani lahko poskusite tudi s tekom v naravi (tek in hoja, teh in vaje za moč, tek različnih hitrosti in po različnih naklonih). Pred vadbo ne pozabite na ogrevanje in na koncu še umirjanje in raztezanje.

Obnašajte se samozaščitno in upoštevajte navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)!

Za ohranjanje boljše kondicije pa imate na spodnjih povezavah različne vaje za moč. Poskušajte slediti akterjem na posnetkih. Posnetki so sicer v angleščini ampak mislim, da z razumevanjem ne bo težav. Vadba se imenuje tabata. Temelji pa na visoki intenzivnosti izvajanja vaj: 20 s vaje (najvišje možno število ponovitev) in 10 s počitka. Najosnovnejša verzija traja 4 minute, vendar lahko naredite 1, 2 ali 3 ponovitve. Na eni izmed povezav se vedno predvajata dve vaji (lažja in težja). Izberi poljubno.

Na youtubu so številni posnetki vadb in plesov. Poiščite in preizkusite kaj svojega.
Povezave:
https://www.youtube.com/watch?v=2PMKW7CLnRg
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=4v6Zcc1_tR0

Veliko užitkov ob miganju in bodite zdravi!!!!!

NOVO! NAVODILA ZA DELO

ponedeljek, 23.3.  Navodila za delo do petka, 27.3. ŠPO 6-9
sreda, 25.3. Navodila za delo: Zaposlitev za danes 25.3.
nedelja, 29.3. Navodila za delo v tednu od 30.3. do 3.4. Športnih 5×5
torek, 7.4. Navodila za delo:  zaposlitev 5. 6. razred 4. 5. teden Naloge opravite do 19.4.
PRVOMAJSKE POČITNICE
11.5.2020 Navodila za delo: Atletika – poslati do 24. 5.

GOSPODINJSTVO 6 (Učiteljica: Suzana Mlakar)

četrtek,19.3.
Navodilo: Gospodinjstvo_6_razred
Nalogo opravite do četrtka, 26.3.
petek, 27.3. Navodilo:  Gospodinjstvo_6.r
Nalogo opravite do petka, 3. 4.
sreda, 15.4. Nalogo poslano po e pošti  opravite do  srede, 29.4. 2020
PRVOMAJSKE POČITNICE
sreda, 6.5. Naloge poslane po e-pošti 6.5.2020 opravite do 15.5.2020

 


GLASBENA UMETNOST 6 (Učitelj: Mladen Ravnikar)

petek, 27.3. Nalogo: GUM 6 -27.3. opravite do ponedeljka 30.3.
petek, 3.4. Nalogo poslano po e pošti opravite danes, 3.4.
petek, 10.4. Nalogo poslano po e pošti opravite danes, 10.4.
petek, 17.4. Nalogo poslano  po e pošti opravite danes, 17.4.
PRVOMAJSKE POČITNICE
 petek, 8.5. Nalogo poslano  po e pošti opravite danes, 8.5.
petek, 15.5. Nalogo poslano  po e pošti opravite danes, 15.5.
petek, 22.5. Nalogo poslano  po e pošti opravite danes, 22.5.