7. RAZRED

SLOVENŠČINA 7 (učiteljica: Zofija Polanec)

V ČASU, KO SO ŠOLE ZAPRTE IN NI POUKA, NE POZABITE NA UČENJE SLOVENŠČINE.
Navodila ste dobili že v pisni obliki, jih pa na tem mestu ponavljam. Do 29. 3. 2020 v Berilu preberite priporočena besedila in pri vsakem besedilu odgovorite na vprašanja. Odgovore zapisujte v zvezke. Preverili jih bomo, ko pridemo spet v šolo. Ugotovite ali so navedeni pisatelji SODOBNIKI. Utemeljitev zapišite v zvezek.

PROZA:
Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji gori
KAJ JE HUMORESKA? (zapis v zvezek)

Tone Partljič: Ali veš, koga so danes pokopali?
Sue Towsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
KAJ JE DNEVNIK? (zapis v zvezek)

DRAMATIKA:
Leopold Suhodolčan: Narobe stvari v mestu Petpedi
Žarko Petan: Pet pepelk (POTEK UGLEDALIŠČANJA DRAMSKEGA BESEDILA – zapis v zvezek)
Ana Goljevšek: Zakaj avto zjutraj noče vžgati

Priporočam tudi branje knjig, gledanje izobraževalnih oddaj ter utrjevanje in ponavljanje že predelanih učnih vsebin.
Dodatna navodila bodo objavljena naknadno, zato spremljajte spletno stran šole.

četrtek, 26.3.
Sedmošolci, dobili ste zadolžitve za šolsko delo doma, odgovore pa boste zapisali do 29. 3. v šolske zvezke, kot je bilo zapisano v navodilih.
V bodoče boste navodila za delo doma dobili preko e pošte. Moj naslov je: zofija.polanec@gmail.com
Z vami bom v stiku preko e pošte.  Želim vam uspešno delo še naprej in zdravja vsem doma.
učiteljica Zofka
nedelja, 29.3. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 30.3. do 5.4. Delo si razporedite sami. Pomembno je, da ga opravite.
torek, 7.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 9.4.
četrtek, 9.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do torka, 14.4.
torek, 14.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do torka, 21.4.
torek, 21.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 23.4.
PRVOMAJSKE POČITNICE
torek, 5.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 7.5.
četrtek, 7.5.
Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do torka, 12.5.
torek, 12.5.
Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite do četrtka, 14.5.
četrtek, 14.5.
Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 14. do 19. maja.
torek, 19.5.
Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 19. do 26. maja.
četrtek, 21.5.
Pisni preizkus znanja.
torek, 26.5.
Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 26. do 28. maja.

IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 7  (Učiteljica: Zofija Polanec)

nedelja, 29.3. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 30.3. do 5.4. Delo si razporedite sami.
torek, 14.4. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 14.4. do 28.4. Delo si razporedite sami.
PRVOMAJSKE POČITNICE
četrtek, 7.5.  Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 7.5. do 21.5. Delo si razporedite sami.
četrtek, 21.5. Po e pošti ste prejeli navodila za delo, ki ga opravite od 21.5. do 4.6. Delo si razporedite sami.

 

 


MATEMATIKA 7 (Učiteljica: Alojzija Mušič)

Kot smo se dogovorili, boste učenci 7. razreda navodila za delo dobili po elektronski pošti. Preko e pošte bomo izmenjevali tudi vaše opravljeno delo in mojo povratno informacijo. Prav tako bomo izmenjali kriterije uspešnosti, da boste lahko samoovrednotili svoje doseženo znanje. Držali se bomo šolskega urnika, vaše delo pa boste morali opraviti v dogovorjenem roku.
V primeru, da pošte ne boste prejeli, mi pišite na naslov: lojzka.music@gmail.com.
S tem načinom dela boste morali pokazati veliko mero samostojnosti, odgovornosti in samokontrole pri učenju. Svetujem vam, da se držite šolskega urnika ali pa si naredite svojega.
Verjamem, da vam bo uspelo in bomo s skupnimi močmi dosegli zastavljene cilje.
Ostanimo zdravi!

torek, 17. 3. Nalogo poslano po e pošti opravite do srede, 18.3.
petek, 20. 3. Nalogo poslano po e pošti opravite do ponedeljka, 23.3.
ponedeljek, 23. 3. Nalogo poslano po e pošti opravite do srede, 25.3.
sreda, 25. 3. Nalogo poslano po e pošti opravite do petka, 27.3.
ponedeljek, 30. 3. Nalogo poslano po e pošti opravite do torka, 31.3.
sreda, 1. 4. Naloge poslane po e pošti naredite do petka, 3.4.
ponedeljek, 6. 4. Naloge poslane po e pošti naredite do srede, 8.4.
četrtek, 9. 4. Naloge poslane po e pošti opravite do torka, 14.4.
 sreda, 15. 4. Naloge poslane po e pošti opravite do nedelje, 19.4.
ponedeljek, 20. 4. Naloge poslane po e pošti opravite do srede, 22.4.
četrtek, 23. 4. Naloge poslane po e pošti opravite do petka, 24.4.
PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek, 4. 5. Naloge poslane po e pošti opravite do srede, 6.5.
četrtek, 7. 5. Naloge poslane po e pošti opravite do ponedeljka, 11.5.
torek, 12.5. Naloge poslane po e pošti opravite do četrtka, 14.5.
petek, 15.5. Naloge poslane po e pošti opravite do nedelje, 19.5.
petek, 15.5. VIDEOKONFERENCA OB 11.00
ponedeljek, 18.5. Naloge poslane po e pošti opravite do petka, 22.5.
petek, 22.5. VIDEOKONFERENCA OB 13.00
ponedeljek, 25.5. Naloge poslane po e pošti opravite do srede, 27.5.
sreda, 27.5. Naloge poslane po e pošti opravite do petka, 30.5.
petek, 30.5. VIDEOKONFERENCA OB 11.00 – izbirni predmeti v naslednjem šolskem letu
ponedeljek, 25.5. Naloge poslane po e pošti opravite do srede, 27.5.
sreda, 27.5. Naloge poslane po e pošti opravite do ponedeljka, 1.6.

NARAVOSLOVJE 7, TIT 7 (Učiteljica: Bogdana Drozg Onič)

Učenke in učenci! Za vas sem pripravila dokument: Splošno skupno navodilo.
Vsa ostala navodila za delo boste prejeli po elektronski pošti ali pa bodo naknadno objavljena na tem mestu.

 

 

torek,17.3.       Na e pošto je bilo poslano gradivo za 14 dni – NAR 7,  TIT 7.  Pri naravoslovju polovico nalog opravite do petka, 20.3., drugo polovico pa do petka, 27. 3. Pri predmetu TIT, naloge opravite do petka, 27.3.
nedelja, 29.3. Nalogo pri predmetu Naravoslovje 7, poslano po e pošti,  učenci opravite do petka 3. 4.  
sreda, 1.4. TIT 7 – Navodila za delo so bila poslana po e pošti. Izdelek naredijo do petka 3.4.
ponedeljek, 6.4. Poslano  je bilo gradivo za Naravoslovje 7, rezultate dela pošljite do petka 10. 4. 2020.
torek, 7. 4. TIT 7 –  gradivo poslano po e pošti, rezultate dela pošljite do 17. 4.
torek, 14. 4. Poslano gradivo za NAR 7, rezultate dela pošljejo učenci do 17. 4. 2020
ponedeljek, 20.4. NAR 7: gradivo poslano 20. 4. Rezultate dela pošljite do petka, 25. 4. 2020
torek, 21.4. TIT 7:  gradivo poslano 21. 4., rezultate dela pošljite do 8. 5. 2020.
PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek, 4.5. Učenci so po e- pošti prejeli obvestilo in navodila o spremembi objave in pošiljanja gradiv pri predmetih NAR 7 in TIT 7.
NAR 7 gradivo objavljeno, rezultate dela pošljite do petka, 8. 5. 2020.
ponedeljek, 11.5.
NAR 7 objava gradiv 11. 5., rezultate dela pošljite do petka, 15. 5.  
ponedeljek, 18.5.

NAR 7 gradiva objavljena 18. 5., rezultate dela pošljite do petka, 22. 5. 2020.

ponedeljek, 25.5. NAR 7 – gradivo objavljeno 25. 5. 2020, rezultate dela pošljite do petka, 29. 5.2020.
TIT 7 –  gradivo objavljeno 25. 5. 2020, rezultate dela pošljite do ponedeljka, 1. 6. 2020.

 

 


ANGLEŠČINA 7 (Učiteljica: Dragica Križaj)

Hello, everybody!
 
I hope you’re doing well and that you’re having a good time – at home, of course. So, how will all this go? Check this place regularly and check your e-mail accounts, I would say at least when there’s English on your timetable. You’ll get the material via e-mail and if you can, print it out. If not, then try to do the work into your notebooks. As we agreed, watch some English speaking movies, you’ll tell me all about them back at school.

 

DATUM ZADOLŽITEV
17.3.2020 Naloge, poslane po e-pošti, opravite do četrtka, 18.3.
18.3.2020 Delo v učbeniku (navodila po e-pošti) opravite do petka, 20.3.
24.3.2020 Naloge, poslane po e-pošti opravite do četrtka, 26.3.
 31.3.2020 Nalogo, poslano po e-pošti, opravite do srede, 1.4.
 2.4.2020 Nalogo, poslano po e-pošti, opravite do ponedeljka, 6.4.
 7.4.2020 Nalogo v učbeniku (navodila po e-pošti), opravite do petka, 10.4.
 10.4. 2020 Nalogo (navodila po e-pošti), opravite do torka, 14.4.
17.4.2020 Naloge v učbeniku in delovnem zvezku opravite do torka, 21.4. (navodila po e-pošti)
21.4.2020 Delo z drsnicami in nalogo v učbeniku opravite do petka, 24.4. (navodila po e-pošti)
24.4.2020 Navodila za delo po e-pošti, opraviti do ponedeljka, 4.5.
PRVOMAJSKE POČITNICE
 6.5.2020 Preverjanje znanja z interaktivnimi delovnim zvezkom (navodila po e-pošti), opraviti do 12.5.
18.5.2020 18.5.2020analiza preverjanja znanja
19.5.2020 za zamudnike  – prosim, dokončajte naloge v interaktivnem delovnem zvezku
22.5.2020 delo z drsnicami in nalogami v učbeniku (navodila po e-pošti) do 26.5.2020

GEOGRAFIJA 7  (Učitelj: Ivan Kovačič)

Dragi moji sedmošolci.
Nisem pozabil na vas. Do sedaj ste že prejeli naloge drugih učiteljev. Posredujem vam naloge, ki jih zadnji dan pouka niste prejeli samo manjkajoči učenci. Za slednje velja, da si učne liste natisnete in jih obvezno nalepite v zvezek za GEO. Če pa tega ne morete, vprašanja prepišite v zvezek in jih sproti rešujte. Ne prepisujte klimogramov, slik, zemljevidov…. Če vam kaj ne bo šlo, ne obupajte, morda povprašate nekoga doma, lahko tudi sošolca ali pa mene po e-mailu ali telefonu. ČAS ZA REŠITVE VSEH NALOG IMATE DO PETKA, 27. MARCA.  

KLIKNI:   GEO 7. R-1. DEL

torek, 31.3. Nove naloge so bile poslane 31.3. in jih rešene vrnite po e – pošti do SREDE, 8. APRILA 2020.
 četrtek, 9.4. Nove naloge so bile poslane 9.4. in jih rešene vrnite po e – pošti do SREDE, 15. APRILA 2020.
 četrtek, 16.4. Nove naloge so bile poslane 16.4. in jih rešene vrnite po e – pošti do SREDE, 23. APRILA 2020.
torek, 22.4. Naloge PREVERJANJA znanja so bile poslane 22.4. in jih rešene vrnite po e – pošti do SREDE, 6. MAJA 2020.
PRVOMAJSKE POČITNICE

ZGODOVINA 7, DKE 7 (Učitelj: Igor Javernik)

Navodila za delo in gradivo boste učenci prejemali po e pošti ali pa bodo naknadno objavljena na tem mestu.

sreda,18.3.
Naloge poslane po e pošti opravite do 24.3.
Lahko rešujete tudi naloge na tej povezavi https://interaktivne-vaje.si/index.html
sreda, 25.3. ZGO 7, DKE 7 – Naloge poslane po e pošti opravite do 29.3.
sreda, 1.4. ZGO 7 – Naloge poslane po e pošti naredite do 7.4.
DKE 7 – Naloge posalne po e pošti naredite do 7.4.
torek, 7.4.  ZGO 7 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do 14.4..
četrtek, 9.4. DKE 7 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do 22.4.2020
torek, 14.4. ZGO 7 – Naloge poslane po e pošti opravite in oddajte do 21.4.2020.
torek, 21.4. ZGO 7 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 5.5.2020.
četrtek, 23.4. DKE 7 – Naloge poslane po e pošti opravite do 7.5.2020
PRVOMAJSKE POČITNICE
torek, 5.5.  ZGO 7 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 12.5.2020.
torek, 12.5. ZGO 7 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 19.5.2020.
torek, 19.5. ZGO 7 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 26.5.2020.
četrtek, 21.5. DKE 7 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 4.6.2020.
torek, 26.5. ZGO 7 – Naloge  poslane po e pošti opravite in oddajte do 2.6.2020.


ŠPORT 7  (Učitelj: Kristijan Ilijevec)

Gibanje je izredno pomembno za ohranjanje tako telesnega kot duševnega zdravja. Zato izkoristite naravo v vašem okolju in se vsak dan (dokler je to še dovoljeno) odpravite v bližnji gozd ali na okoliške travnike na daljši sprehod (vsaj 60 min). Bolj motivirani lahko poskusite tudi s tekom v naravi (tek in hoja, teh in vaje za moč, tek različnih hitrosti in po različnih naklonih). Pred vadbo ne pozabite na ogrevanje in na koncu še umirjanje in raztezanje.

Obnašajte se samozaščitno in upoštevajte navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)!

Za ohranjanje boljše kondicije pa imate na spodnjih povezavah različne vaje za moč. Poskušajte slediti akterjem na posnetkih. Posnetki so sicer v angleščini ampak mislim, da z razumevanjem ne bo težav. Vadba se imenuje tabata. Temelji pa na visoki intenzivnosti izvajanja vaj: 20 s vaje (najvišje možno število ponovitev) in 10 s počitka. Najosnovnejša verzija traja 4 minute, vendar lahko naredite 1, 2 ali 3 ponovitve. Na eni izmed povezav se vedno predvajata dve vaji (lažja in težja). Izberi poljubno.

Na youtubu so številni posnetki vadb in plesov. Poiščite in preizkusite kaj svojega.
Povezave:
https://www.youtube.com/watch?v=2PMKW7CLnRg
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=4v6Zcc1_tR0

Veliko užitkov ob miganju in bodite zdravi!!!!!

ponedeljek, 23.3.  Navodila za delo do petka, 27.3. ŠPO 6-9
sreda, 25.3.  Navodila za delo Zaposlitev za danes 25.3.
četrtek, 26.3. Navodila za delo: ŠPO krepilne vaje 26. 3.-1
Nalogo opravite do petka, 27.3.
torek, 31.3. Navodila za delo: 7.r ŠPORTNA TOMBOLA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI
Nalogo opravite do petka, 3.4.
 PRVOMAJSKE POČITNICE
11.5.2020 Navodila za delo: Atletika – poslati do 24. 5.
 18. 5. 2020
IŠP – odbojka
Posnetek petih zaporednih spodnjih odbojev. Poslati do, 31. 5. 

LIKOVNO SNOVANJE 1, (Učitelj: Rok Dragić)

četrtek, 26.3. Navodila za delo LS1-7   Nalogo opravite najkasneje do 10.4.
petek, 17.4. Navodila za delo – LS1 Tinje  Nalogo opravite do 8.5.
PRVOMAJSKE POČITNICE

 

 


GLASBENA UMETNOST 7 (Učitelj: Mladen Ravnikar)

petek, 27.3. Nalogo: GUM 7 – 27.3.  opravite do ponedeljka, 30.3.
petek, 3.4. Nalogo poslano po e pošti opravite danes, 3.4.
petek, 17.4. Nalogo poslano  po e pošti opravite danes, 17.4.
PRVOMAJSKE POČITNICE
petek, 8.5. Nalogo poslano  po e pošti opravite danes, 8.5.
petek, 15.5. Nalogo poslano  po e pošti opravite danes, 15.5.
petek, 22.5. Naloge  poslane po e pošti opravite danes, 22.5.