Spoštovani starši, spoštovana DEVETOŠOLKA, spoštovani DEVETOŠOLEC.
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, (Dunajska 20, 1000 Ljubljana)  je na svojih spletnih straneh in na portalu e-Uprava objavil RAZPIS za pridobitev štipendije za deficitare  poklice za šolsko leto 2019/2010.
 
VLOGE za štipendije bodo DOSTOPNE V JUNIJU 2019.   Te se bodo za 21 deficitarnih poklicev  pošiljale od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019 na naslov sklada. 
 
Hvala. Bodite pozorni na pravočasno oddajo vlog z zahtevano dokumentacijo.
 
razrednik in svetovalana delavka
Dostopnost