VIZITKA

IME: Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
SEDEŽ: Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica

TELEFON:

02 843 14 87 – tajništvo

02 843 14 76 – zbornica

02 843 14 86  ali 041 466 532 – v. d. ravnatelja

02 805 14 90 – računovodstvo

02 805 14 91 – pedagoginja

02 805 14 93 – kuhinja

02 8431477 – fax

E–MAIL:
tajništvo:  o-pabojeti.mb@guest.arnes.si
v. d. ravnatelja: alojzija.music@guest.arnes.si

  IME IN PRIIMEK RAZREDNIK  e naslov
1. Sonja Ambrož 1. a sonja.ambroz@os-tinje.si
2. Silva Kos
2. a silva.kos@os-tinje.si
3. Tjaša Zorko 3. a tjasa.zorko@os-tinje.si
4. Marta Potrč 4. a marta.potrc@os-tinje.si
5. Andreja Tomažič 5. a andreja.tomazic@os-tinje.si
6. Bogdana Drozg Onič 6. a bogdana.drozg-onic@os-tinje.si
7. Kristijan Ilijevec 7. a kristijan.ilijevec@os-tinje.si
8. Lucija Švent 8. a lucija.svent@os-tinje.si
9. Dragica Križaj 9. a dragica.krizaj@os-tinje.si
10. Zofija Polanec / zofija.polanec@os-tinje.si
11. Lucija Švent / lucija.svent@os-tinje.si
12. Mladen Ravnikar / mladen.ravnikar@os-tinje.si
13. Rok Dragič / rok.dragic@os-tinje.si
14. Igor Javernik / igor.javernik@os-tinje.si
15. Urška Smole / urska.smole@os-tinje.si
16. Maja Špes / maja.spes@os-tinje.si
17. Barbara Potočnik Kolenc 8. a –sorazredničarka barbara.potocnik-kolenc@os-tinje.si
18. Ana Pačnik / ana.pacnik@os-tinje.si

SPLETNA STRAN: http://www.os-tinje.si

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RACUNA: 01313-6030680677
DAVČNA ŠTEVILKA: SI29406285
USTANOVITELJ: Občina Slovenska Bistrica
ŠTEVILO OTROK – ŠOLSKO LETO 2020/2021: 98

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DUTB)
Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
katja@czpp.si
059 340 912

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Dostopnost