CENJENI STARŠI. SPOŠTOVANE UČENKE, SPOŠTOVANI UČENCI .

Običajno se v tem času srečujete s ponudbo OBVEZNIH izbirnih predmetov za 3. triado in
ponudbo NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za 2. triado. 

Več o ponudbi, o številu ur za predmet-e, o ocenjevanju in ostalem poiščite v priponkah.
O izbiri se pogovorite z otrokom in upoštevajte njegove interese, želje in močna področja.
Skupaj izberite najboljšo možnost – najboljše možnosti. 

Hvala za sodelovanje.
Vodstvo šole, učitelji in svetovalna služba

POJASNILA za izbirne predmete
NIP 19-20
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 19-20

Dostopnost