Spoštovani starši in učenci.

Čas koronaviusa nam ne dopušča klasičnega izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa. Učenje na domu je v tem času edina možnost. S takšno situacijo se vsi deležniki prvič srečujemo in na njo nismo bili pripravljeni. Učitelji smo izboljševali kakovost dela na podlagi sprotno opravljenih ocen o učinkovitosti izvajanja. Z anonimno anketo, ki smo jo pripravili za učence in starše smo dobili dragocena mnenja, ki nam bodo služila za dvig kakovosti pri nadaljnjem delu.

Predstavljamo vam analizo izvedenih anket.