Predstavljamo vam ponudbo izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ponudba 2020-2021

Šola ponuja nabor predmetov, ki so v ponudbi, organizirala pa bo tiste, za katere se bo odločilo največ otrok.
Glede na število oddelkov, bomo v naslednjem šolskem letu lahko organizirali največ 7 različnih izbirnih predmetov oz. skupin.

Vsak se MORA glede na lastne želje, interese, sposobnosti, spretnosti in predznanje odločiti  za DVA
(npr. dva eno-urna predmeta oz. eden dvo-urni predmet),
lahko pa tudi za TRI izbirne predmete oz.
3 ure s strinjanjem staršev.
Odločiti se morate torej za 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi 3.

Na šoli bomo najprej s pomočjo spletne ankete: 1ka.si izvedli anketiranje med učenci in učenkami.
Povezavo do spletne ankete boste prejeli po e pošti. Je pa na voljo tudi tukaj: https://www.1ka.si/a/281290 

SPLETNO ANKETO IZPOLNITE DO PETKA, 15.5.2020.


S tem bomo ugotovili, za katere predmete je največ zanimanja. Nato vam bomo ponudili predmete, za katere se bo ob anketiranju opredelilo največ učencev in oblikovali skupine.

Želimo Vam premišljeno odločitev.