Spoštovani starši, učenke in učenci!

Upam, da ste zdravi in ste si v teh jesenskih počitniških tednih nabrali dovolj moči za vse izzive, ki nas čakajo naprej.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je določilo, da bo zaradi trenutne epidemiološke situacije od ponedeljka, 9. 11. 2020, za vse učence pouk začasno potekal na daljavo.

Verjamem, da se vsi zavedamo, da izobraževanje na daljavo ni in ne more biti enakovredno učenju in poučevanju v šoli. Takšen način dela za vse vpletene zahteva mnogo več energije, predvsem pa sprotnega in rednega dela, da bi učenci dosegli vsaj približno enak nivo znanja.
KAKO BO POTEKAL POUK NA DALJAVO?
Za potrebe pouka na daljavo bodo učenci uporabljali svoje Googlove račune: ime.priimek@os-tinje.si.  V spletnih učilnicah po razredih in po predmetih bodo učitelji po prilagojenem urniku objavljali gradiva, naloge, dokumente, povezave, posnetke in vse potrebne informacije za učence. Učenci bodo doma opravili dogovorjene obveznosti in naloge oddali v učilnico. Učenci od 6. do 9. razreda so z delom na daljavo pričeli že teden pred počitnicami in so se z učilnicami že dobro spoznali,  najmlajši pa se jim bodo pridružili v ponedeljek. Učitelji se bodo po v naprej določenem urniku z učenci srečevali tudi na videopovezavi. Nikakor si ne želimo, da otroci ves dopoldan preždijo pred zasloni in poslušajo predavanja učiteljev po urniku, popoldan pa samostojno opravljajo še dodatne naloge. Pouk bomo organizirali tako, da se bodo vanj lahko enakovredno vključevali vsi učenci. Tudi tisti, ki morda nimajo na voljo ustrezne internetne povezave ali pa si računalnik delijo še s kom v družini.

UČENCI in UČENKE!

Za redno in sprotno delo ste odgovorni vi. Učite se samostojnosti in odgovornega ravnanja. Imejte v mislih, da pri učenju na daljavo niste sami. Vedno se lahko obrnete na učitelja, prosite za pomoč pri učenju, dodatna navodila, dodatno razlago. Redno spremljajte dogajanje v spletnih učilnicah, dobro preberite in upoštevajte navodila učitelja. Pomagajte si med seboj. Starejši s svojim znanjem pomagajte mlajšim.

SPOŠTOVANI STARŠI! V tem trenutku je zelo pomembno, da spodbudite svoje otroke k samostojnemu učenju in ohranjanju »učne kondicije«. Ponovno vas prosimo, da po svojih močeh spremljate delo otroka in priskočite na pomoč, ko je to potrebno.

Govorilne ure v mesecu novembru bodo potekale na daljavo. Prosimo vzpostavite kontakt z razredniki po elektronski pošti. Naslovi so objavljeni na spletni strani šole (vizitka). Prav tako se obrnite na razrednike ali name, če otroku ne morete zagotoviti ustrezne IKT opreme za učenje. S skupnimi močmi bomo lažje našli ustrezno rešitev.

Želim, da naredimo vse, kar je v naši moči, da ostanemo zdravi. Le tako bomo pouk lahko kmalu nadaljevali v šoli. Tega pa si vsi najbolj želimo. Kajne?

Ostanite zdravi in optimistični!                                                                                    

S spoštovanjem,

                                                                                                      Alojzija Mušič, v. d ravnatelja

Dostopnost