Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, v dogovoru z Občino Slovenska Bistrica, tudi v času pouka na daljavo od ponedeljka, 9. 11. 2020, zagotavljala topel obrok oziroma kosilo vsem učencem, ki imajo subvencionirano kosilo.
Prav tako bo topel obrok oziroma kosilo na voljo tudi vsem učencem, ki bi kosilo potrebovali in ga plačali.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je posredovalo navodila, da se morajo vsi učenci na topel obrok prijaviti.
S prijavo na topel obrok starši soglašate, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci ali njihovi starši topel obrok prevzamejo na šoli. Prevzem kosil bo potekal od 12.00 do 13.00. Za prevzem toplega obroka potrebujete higiensko ustrezno transportno posodo, ki si jo priskrbite sami.

Topli obroki bodo prilagojeni transportu z upoštevanjem Smernic zdravega prehranjevanja v šolah. Vsi učenci ali starši, ki bodo prišli po kosilo, morajo biti zdravi in morajo nositi zaščitno masko.
Pri prevzemu bomo upoštevali vsa priporočila NIJZ. Prosimo, da ob prevzemu upoštevate protokol, ki bo vzpostavljen.

Prijave za naročilo kosila zbiramo do sobote, 7. 11. 2020, do 12. ure:

V prijavi zapišite:
Ime in priimek učenca, razred
Ime in priimek starša, ki učenca prijavlja na topel obrok oziroma kosilo.

V primeru, da ste naročili kosilo, pa ga učenec ne bo prevzel, je potrebna odjava obroka na običajen način do 8. ure istega dne na telefon: 02 805 14 93 – kuhinja

V kolikor bo dovolj prijav, bo prevzem  toplega obroka mogoč od torka, 10. 11. 2020, dalje.

S spoštovanjem,  Alojzija Mušič, v. d. ravnatelja

Dostopnost