Kot ste že seznanjeni, v sredo, 17. 11. 2021, pričenjamo s samotestiranjem učencev v skladu z veljavnim odlokom.  

Samotestiranje bo potekalo 5 min pred začetkom 1. ure pouka (7.40), v matični učilnici ob prisotnosti učiteljev, ki imajo prvo uro pouk v posameznem razredu oz. razrednikov. Potrudili se bomo, da bo samotestiranje za naše učence potekalo varno in umirjeno.  

Še enkrat vas lepo naprošamo, da učenci jutri NUJNO prinesejo s seboj podpisano soglasje (če tega še niso storili) ter HAG teste, ki jih brezplačno dobite v lekarni. 

Učenci, ki ne bodo prinesli podpisanega soglasja oz, ne izpolnjujejo PCT pogoja, ostanejo doma in se izobražujejo na daljavo. Prosimo, da to upoštevate in vašega otroka obdržite doma, saj zanj velja prepoved zbiranja v šolah. Navodila za delo bodo učenci dobili v spletnih učilnicah. Izobraževanje na daljavo bomo izvajali v okviru naših tehničnih zmožnosti. Ure DSP bomo izvajali po urniku kot videopouk. Želimo si, da bi vsi učenci obiskovali pouk v šoli.  Izbira in odločitev je vaša.

Ne pozabite na odjavo prehrane za odsotne učence.

Dodatna pojasnila MIZŠ :

13312_Okrožnica – odlok 12-11-2021

13387_Okroznica_Dodatna_pojasnila_161121_P

Obveščamo vas tudi, da začasno prekinjamo z izvajanjem nekaterih interesnih dejavnosti, dneve dejavnosti pa bomo izvajali v šoli. Jutranje varstvo  in varstvo vozačev bo potekalo,  kot do sedaj.

S spoštovanjem,  Alojzija Mušič, ravnateljica