VPIS V SŠ

 

LETOS BODO INFORMATIVNI DNEVI POTEKALI VIRTUALNO, IN SICER 12. 2. TER 13. 2. 2021. ČASOVNI RAZPOREDI SE OD ŠOLE DO ŠOLE RAZLIKUJEJO.

__________________________________________________________

SREDNJE ŠOLE SE PREDSTAVIJO IN VABIJO BODOČE DIJAKE …

GOSTINSKA šola Vabilo-staršem-in-učencem-Srednja-šola-za-gostinstvo-in-turizem-Maribor

LESARSKA ŠOLA Vabilo

RUŠE Vabilo-GSKŠ-Ruše

ŠgAMS-predstavitev-za-OŠ-z-vabilom

Informativni dan SŠSB, 12. in 13. 2. 2021

__________________________________________________________

SŠ in predstavitve – vabila  

__________________________________________________________

VIRTUALNO BO POTEKAL TUDI SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV 2021, 22. 1. TER 23. 1. 2021.

__________________________________________________________

MORDA KOGA ZANIMA VAJENIŠKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA?

VAJENIŠTVO 2021

R O K O V N I K s pomembnimi datumi za vpis v SREDNJE ŠOLE ROKOVNIK za 2021 2022

BROŠURA POKLICNA ORIENTACIJA 2020-2021

NAVODILA ZA KIK 9. R. 2020-2021

K O R I S T N I napotki Zavoda RS za zaposlovanje: Nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev

____________________________________________________________________________________________

Priporočila šolske svetovalne delavke najdete spodaj:

21. 1. 21 za 9. r.

__________________________________________________________

SEZNAM SREDNJIH ŠOL, ČASA IN NAČINA PREDSTAVITVE NA INFORMATIVNIH DNEVIH

za 9. r. Seznam-srednjih-šol, informativnih dnevov, načina in časa predstavitve

__________________________________________________________

SEZNAM DIJAŠKIH DOMOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

za 9. r. Seznam dijaških domov za 2021 22

__________________________________________________________

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAME NIŽJEGA IN SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA OZIROMA TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij (5) (1)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Dostopnost