Skoči na glavno vsebino

Organi šole

ORGANI UPRAVLJANJA

RAVNATELJICA: Alojzija Mušič
SVET ŠOLE – predsednica: Silva Kos
SVET STARŠEV

STROKOVNI ORGANI

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci šole.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
RAZREDNIKI vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbijo za učno-vzgojno delo učencev in sodelujejo s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.
   

  • AKTIV 1.  VIO in 4. ter 5. razred – vodja: Sonja Ambrož

  • AKTIV naravoslovja – vodja: Anita Cizerl

  • AKTIV družboslovja, jezikoslovja, umetnosti – vodja: Dragica Križaj

  • AKTIV OPB – vodja Urška Smole

  • AKTIV za področje športa – vodja: Kristijan Ilijevec

  • AKTIV DSP – vodja Barbara Potočnik Kolenc

“Plemenito je učiti se, še bolj plemenito je učiti druge.” (Mark Twain)

 

 

 

Dostopnost