Beseda v. d. ravnateljice

ČAS ZA NOVE ZAČETKE

Koledarje smo obrnili na mesec september in čas je za nov začetek. 1. septembra 2020 je šola na Tinju odprla vrata 98 učenkam in učencem. Še posebej smo se razveselili 10. prvošolcev in jih skupaj z njihovimi starši ter razredničarko pospremili na pot učenosti. Verjamem, da bodo učenci naše šole preživljali učne dneve v ustvarjalnem in spodbudnem okolju.

Zavedamo se zahtev in odgovornosti, ki jih pred nas postavlja trenutna situacija, zato novo šolsko leto začenjamo v družbi številnih novih pravil in priporočil, ki spreminjajo naše načrte ter posegajo v življenje in delovanje šole. Skrb za zdravje bo ena izmed pomembnih nalog, z vzpostavitvijo enotnega komunikacijskega kanala, pa smo že v času počitnic pripravili vse potrebno tudi za morebitno ponovno delo na daljavo.

Kljub vsemu si želimo, da nadaljujemo vse tisto dobro in uspešno, kar je bilo zasnovano v preteklosti in se še naprej trudimo za naše nove skupne cilje. Za strokovnost in kakovostno znanje, za dobre medsebojne odnose in spoštovanje, za odgovornost in  zaupanje, ter podporo staršev.

Alojzija Mušič, v. d. ravnateljice