Beseda ravnatelja

Šola mora slehernemu otroku zagotoviti občutek varnosti in sprejetosti.

Prvi september je vsako leto nekaj posebnega za šolajoče otroke, njihove starše in zaposlene v šolah. Tradicionalno se tega dne v naši šoli vsi dobimo v šolski jedilnici. Za rezerviranimi omizji je bilo 16 prvošolcev in njihovi starši. Iz njihovih obrazov je bilo mogoče razbrati različna čustvena razpoloženja. Slavnosten in pristen sprejem med učence šole so prvošolcem pripravili devetošolci. Opremili so jih z rumenimi ruticami, jim izročili darilca in jim obljubili, da jim bodo nudili pomoč, ko jo bodo potrebovali. Z bučnim aplavzom so jim ostali učenci izrazili dobrodošlico pri vključitvi v 106 člansko družino otrok naše šole. Razpoloženje prvošolcev in njihovih staršev se je spremenilo, na njihovih ustnicah se je izrisal nasmeh.

Varnost in sprejetost otrok sta temelja za uspešno vzgojno in izobraževalno delo. To značilnost naše šole je prepoznalo tudi kar nekaj staršev, ki ne živijo na območju našega šolskega okoliša. Dobre avtobusne povezave omogočajo prihod v našo šolo otrokom iz mesta Slovenska Bistrica in okolice in veseli smo, da je tudi med letošnjimi prvošolci učenka, ki stanuje v mestu. Tovrstne odločitve so na eni strani potrdilo, da delamo prav, po drugi strani pa nas zavezujejo za v prihodnje.

Prvošolcem in njihovim staršem želim obilo uspeha pri doseganju želenih ciljev ter uspešno premagovanje morebitnih ovir, ki se jim bodo postavile na tej poti.

Ivan Kovačič, ravnatelj

RAVNATELJ