Skoči na glavno vsebino

O šoli

Šola na Tinju je bila zgrajena 2. januarja 1882 in se je imenovala UČILNICA. Ustanovljena je bila kot enorazrednica. Ob ustanovitvi jo je obiskovalo 107 učencev.

Med drugo svetovno vojno je nemški okupator izvajal pouk v nemškem jeziku, zažgal je precej slovenskih knjig in šolsko kroniko. Z razmahom narodnoosvobodilnega gibanja na Pohorju, v letu 1943, so partizani v noči na 23. oktober 1943 izvedli rekvizicijo in priredili miting na Tinju. Iz šole so znosili vso opremo in jo zažgali. Od tedaj na Tinju ni bilo več pouka vse do konca vojne.

V šolskem letu 1966/67 je imela šola prvič osem oddelkov. Obstoječa zgradba je postala prostorsko neprimerna.

Aprila 1985 se je pričela gradnja nove šole kot petrazrednice. Pouk se je v njej pričel 14. januarja 1986, uradna otvoritev pa je bila 8. februarja 1986. Istega leta, 15. junija, se je Osnovna šola Tinje preimenovala v Osnovno šolo Partizanska bolnišnica Jesen Tinje.

Z izgradnjo Doma krajanov in gasilcev Tinje, leta 1995, je šola dobila novo telovadnico. V času gradnje Doma je vodstvo šole odgovornim v občini oktobra 1993 predstavilo pobudo za ureditev podstrešja šole za potrebe šole in vrtca. Tako kot pri gradnji Doma krajanov in gasilcev so krajani prispevali ves potreben les.

Otvoritev novih dveh učilnic, igralnice vrtca, zbornice in pisarne je bila 26. novembra 1994. S tem je šola izpolnila prostorske pogoje za izvajanje programa osemletnega šolanja v eni izmeni.

Za potrebe devetletke pa  je bila načrtovana izgradnja novih prostorov v prizidku šole. Temeljni kamen za izgradnjo prizidka, ki  smo ga vsi nestrpno pričakovali, je bil položen v soboto, 20. junija 2009. Gradnja prizidka k osnovni šoli in izgradnja vrtca se je začela v mesecu juliju 2009.

Prvi september 2010 je bil za vse učence in zaposlene nekaj posebnega, saj smo pouk pričeli v novih prostorih ter obnovljeni obstoječi šolski zgradbi. Prvo skupno srečanje staršev, učencev in učiteljev v novi jedilnici je bilo nekaj izjemnega. Zadovoljstvo učencev nad videnim je bilo nepopisno, kar je razumljivo, saj smo pridobili pet novih lepo opremljenih učilnic s kabineti, knjižnico, z zbornico, s kuhinjo, z jedilnico, prostor za arhiv, sanitarije, dvigalo za gibalno ovirane otroke. Povsem obnovljeni in delno prostorsko spremenjeni so tudi prostori stare šole. V teh prostorih je nova računalniška učilnica, garderoba za otroke z omaricami, kabinet za učiteljice prve triade, preurejeni so poslovni prostori, novi so prostori za pedagoginjo in specialno pedagoginjo ter garderoba za zaposlene. Objekt je energetsko varčen in ima tudi sončni kolektor za gretje vode. Vse odpadne vode prečiščuje čistilna naprava.
Sedaj tinjska šola zagotovo spada med lepše in bolje opremljene šole v državi. Takšna kot je, nudi odlične pogoje za delo.

Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta zavoda - OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje - slovenska-bistrica.si
 
Dostopnost