SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanju šole s starši posvečamo posebno pozornost. Želimo vas sproti informirati o delu in napredku njihovega otroka v šoli in nuditi strokovna predavanja, ki vam bodo koristila pri vzgoji otrok. Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki po potrebi organizirali srečanja s starši v okviru posvetovalnih timov, individualnih razgovorov in obiskov na domu.

 1. Govorilne ure

Govorilne ure organiziramo vsak 2. ponedeljek v mesecu od 15.30 do 16.30 in enkrat tedensko pri vsakem strokovnem delavcu v dopoldanskem času. Na govorilne ure bomo poleg staršev vabili tudi učence. 

 2. Roditeljski sestanki 

 V šolskem letu načrtujemo tri skupne roditeljske sestanke, po njihovem zaključku bo še govorilna ura. Razredne roditeljske sestanke načrtujejo razredniki.