Skoči na glavno vsebino

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanju šole s starši posvečamo posebno pozornost. Želimo vas sproti informirati o delu in napredku njihovega otroka v šoli in nuditi strokovna predavanja, ki vam bodo koristila pri vzgoji otrok. Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki po potrebi organizirali srečanja s starši v okviru posvetovalnih timov, individualnih razgovorov in obiskov na domu.

 1. Govorilne ure

Govorilne ure organiziramo vsak 2. ponedeljek v mesecu od 15.30 do 16.30 in enkrat tedensko pri vsakem strokovnem delavcu v dopoldanskem času. Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence.

URNIK GOVORILNIH UR UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU:

ura/čas PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.    7.45–8.30   Alojzija Mušič, ravnateljica Maja Špes    
2.    8.35–9.20 Dragica Križaj Špela Osrajnik Klara Kos    
3.    9.40–10.25   Barbara Potočnik Kolenc    

Igor Javernik

Marta Potrč

4.   10.30–11.15

Anita Cizerl

Kristijan Ilijevec

Silva Kos

Sonja Ambrož

Mladen Ravnikar

Rok Dragić

Andreja Tomažič

Urška Smole

5.   11. 20–12.05 Katarina Dovnik        
6.   12.10–12. 55     Bogdana Drozg Onič, 8. razred    
7.   13. 10–13.55   Bogdana Drozg Onič Mladen Ravnikar Ines Jarh  
 
2. Roditeljski sestanki 

 V šolskem letu načrtujemo dva skupna roditeljska sestanka, po zaključku bo potekala še govorilna ura. Razredne roditeljske sestanke načrtujejo razredniki.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK – IZOBRAŽEVANJA VSEBINA NOSILEC
11. 9. 2023 Vsi starši
  1. Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2022/2023.
  2. Predstavitev LDN za šolsko leto 2023/2024.
  3. Predstavitev rezultatov testiranja za ŠVK SLO Fit in dejstva, povezana z branjem.
  4. Razno, pobude, predlogi.
 Ravnateljica, strokovni delavci
   
13. 11. 2023 Vsi starši Predavanje za starše po dogovoru Zunanji izvajalec
      RODITELJSKI SESTANEK | VRTEC PRI OŠ LOVRENC NA POHORJU

 

 

Dostopnost