SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanju šole s starši posvečamo posebno pozornost. Želimo vas sproti informirati o delu in napredku njihovega otroka v šoli in nuditi strokovna predavanja, ki vam bodo koristila pri vzgoji otrok. Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki po potrebi organizirali srečanja s starši v okviru posvetovalnih timov, individualnih razgovorov in obiskov na domu.

 1. Govorilne ure

Govorilne ure organiziramo vsak 2. ponedeljek v mesecu od 15.30 do 16.30 in enkrat tedensko pri vsakem strokovnem delavcu v dopoldanskem času. Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence.

URNIK GOVORILNIH UR UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU:

ura/čas PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.    7.45–8.30 Alojzija Mušič, v. d. ravnatelja Barbara Potočnik Kolenc , 8. a
2.    8.35–9.20 Kristijan Ilijevec,
7.a
Maja Špes Marta Potrč,
4. a
3.    9.40–10.25 Igor Javernik Dragica Križaj,
9. a
Sonja Ambrož,
1. a

Tjaša Zorko,
3. a
4.   10.30–11.15 Zofija Polanec Silva Kos,
2. a
Andreja Tomažič,
5. a
5.   11. 20–12.05 Mladen Ravnikar Urška Smole Rok Dragič
6.   12.10–12. 55 Lucija Švent,
8. a
Bogdana Drozg Onič, 6. a
7.   13. 10–13.55 Ana Pačnik Ana Pačnik
 
2. Roditeljski sestanki 

 V šolskem letu načrtujemo dva skupna roditeljska sestanka, po zaključku bo potekala še govorilna ura. Razredne roditeljske sestanke načrtujejo razredniki.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK – IZOBRAŽEVANJA VSEBINA NOSILEC
1. 9. 2020 starši  učencev 1. razreda

1.      Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2019/2020 in predstavitev temeljnih nalog in novosti v novem šolskem letu.

2.      Ukrepi in priporočila povezana s covid-19.

3.      Razno, pobude in predlogi.

v. d. ravnatelja
8. 9. 2020 starši učencev od 2. do 5. razreda
1. 9. 2020 starši učencev od 6. do 9. razreda
11. 1. 2021 Vsi starši Predavanje z naslovom: »VZGOJA ZA ZMERNO IN URAVNOTEŽENO UPORABO ZASLONSKE TEHNOLOGIJE« dr. Mitja Muršič, univ. dipl. soc. pedagog iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor

Dostopnost