SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanju šole s starši posvečamo posebno pozornost. Želimo vas sproti informirati o delu in napredku njihovega otroka v šoli in nuditi strokovna predavanja, ki vam bodo koristila pri vzgoji otrok. Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki po potrebi organizirali srečanja s starši v okviru posvetovalnih timov, individualnih razgovorov in obiskov na domu.

 1. Govorilne ure

Govorilne ure organiziramo vsak 2. ponedeljek v mesecu od 15.30 do 16.30 in enkrat tedensko pri vsakem strokovnem delavcu v dopoldanskem času. Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence.

URNIK GOVORILNIH UR UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU:

ura/čas PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.    7.45 – 8.30 Alojzija Mušič, v. d. ravnatelja Barbara Potočnik Kolenc , 8. a
2.    8.35 – 9.20 Kristijan Ilijevec,
7.a
Maja Špes Marta Potrč,
4. a
3.    9.40 – 10.25 Igor Javernik Dragica Križaj,
9. a
Sonja Ambrož,
1. a

Tjaša Zorko,
3. a
4.   10.30 – 11.15 Zofija Polanec Silva Kos,
2. a
Andreja Tomažič,
5. a
5.   11. 20 – 12.05 Mladen Ravnikar Urška Smole Rok Dragič
6.   12.10 – 12. 55 Lucija Švent,
8. a
Bogdana Drozg Onič, 6. a
7.   13. 10 – 13.55 Ana Pačnik Ana Pačnik
 
2. Roditeljski sestanki 

 V šolskem letu načrtujemo dva skupna roditeljska sestanka, po zaključku bo potekala še govorilna ura. Razredne roditeljske sestanke načrtujejo razredniki.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK – IZOBRAŽEVANJA VSEBINA NOSILEC
1. 9. 2020 starši  učencev 1. razreda

1.      Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2019/2020 in predstavitev temeljnih nalog in novosti v novem šolskem letu.

2.      Ukrepi in priporočila povezana s covid-19.

3.      Razno, pobude in predlogi.

v. d. ravnatelja
8.9.2020 starši učencev od 2. do 5. razreda
1.9. 2020 starši učencev od 6. do 9. razreda
11.1.2021 Vsi starši Predavanje z naslovom: »VZGOJA ZA ZMERNO IN URAVNOTEŽENO UPORABO ZASLONSKE TEHNOLOGIJE« dr. Mitja Muršič, univ. dipl. soc. pedagog iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor

Dostopnost