Skoči na glavno vsebino

SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanju šole s starši posvečamo posebno pozornost. Želimo vas sproti informirati o delu in napredku njihovega otroka v šoli in nuditi strokovna predavanja, ki vam bodo koristila pri vzgoji otrok. Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki po potrebi organizirali srečanja s starši v okviru posvetovalnih timov, individualnih razgovorov in obiskov na domu.

 1. Govorilne ure

Govorilne ure organiziramo vsak 2. ponedeljek v mesecu od 15.30 do 16.30 in enkrat tedensko pri vsakem strokovnem delavcu v dopoldanskem času. Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence.

URNIK GOVORILNIH UR UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU:

ura/čas PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.    7.45–8.30

Ana Pačnik

Maja Špes

Špela Zolar, 2. razred (od 7.00 do 7.45) Ravnateljica Alojzija Mušič    
2.    8.35–9.20 Barbara Potočnik Kolenc Anita Cizerl, 7. razred      
3.    9.40–10.25 Marta Potrč, 4. razred   Kristijan Ilijevec, 9. razred Dragica Križaj, 6. razred Sonja Ambrož, 3. razred
4.   10.30–11.15 Igor Javernik Zofija Polanec      
5.   11. 20–12.05 Andreja Tomažič, 5. razred     Silva Kos, 1. razred  
6.   12.10–12. 55     Bogdana Drozg Onič, 8. razred Rok Dragić  
7.   13. 10–13.55     Mladen Ravnikar    
 
2. Roditeljski sestanki 

 V šolskem letu načrtujemo dva skupna roditeljska sestanka, po zaključku bo potekala še govorilna ura. Razredne roditeljske sestanke načrtujejo razredniki.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK – IZOBRAŽEVANJA VSEBINA NOSILEC
12. 9. 2022 Vsi starši
  1. Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2020/2021 in predstavitev temeljnih nalog ter novosti v novem šolskem letu.
  2. Razno, pobude in predlogi.
 Ravnateljica
   
14. 11. 2022 Vsi starši Predavanje z naslovom »Kako vzgajamo, kadar izhajamo iz otrokovih potreb – vzgoja danes in jutri«.

Mag. Suzana Žunko

OŠ Gustava Šiliha Maribor, projekt Comp@s

       

 

Dostopnost