SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanju šole s starši posvečamo posebno pozornost. Želimo vas sproti informirati o delu in napredku njihovega otroka v šoli in nuditi strokovna predavanja, ki vam bodo koristila pri vzgoji otrok. Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki po potrebi organizirali srečanja s starši v okviru posvetovalnih timov, individualnih razgovorov in obiskov na domu.

 1. Govorilne ure

Govorilne ure organiziramo vsak 2. ponedeljek v mesecu od 15.30 do 16.30 in enkrat tedensko pri vsakem strokovnem delavcu v dopoldanskem času. Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence.

URNIK GOVORILNIH UR UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU:

ura/čas PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.    7.45–8.30 Alojzija Mušič, ravnateljica
2.    8.35–9.20 Igor Javernik Sonja Ambrož. 2. a
3.    9.40–10.25

Zofija Polanec

Maja Špes

Andreja Tomažič, 5. a

Barbara Potočnik Kolenc, 9. a

Rok Dragič

Marta Potrč, 4. a

Kristijan Ilijevec, 8. a

Tjaša Zorko, 1. a

4.   10.30–11.15 Silva Kos, 3. a
5.   11. 20–12.05 Mladen Ravnikar Anita Cizerl, 6. a Urška Smole
6.   12.10–12. 55

Lucija Švent, 9. a

Maruša Duh

Bogdana Drozg Onič, 7. a
7.   13. 10–13.55 Ana Pačnik Ana Pačnik
 
2. Roditeljski sestanki 

 V šolskem letu načrtujemo dva skupna roditeljska sestanka, po zaključku bo potekala še govorilna ura. Razredne roditeljske sestanke načrtujejo razredniki.

SKUPNI RODITELJSKI SESTANEK – IZOBRAŽEVANJA VSEBINA NOSILEC
1. 9. 2021 Starši  učencev 1. razreda

1.      Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2019/2020 in predstavitev temeljnih nalog in novosti v novem šolskem letu.

2.      Ukrepi in priporočila, povezana s Covid-19.

3.      Razno, pobude in predlogi.

 Ravnateljica
13. 9. 2021 starši učencev od 2. do 9. razreda
8. 11. 2021 Vsi starši Predavanje z naslovom “Kako vzgajamo, kadar izhajamo iz otrokovih potreb – vzgoja danes in jutri”.

Mag. Suzana Žunko

OŠ Gustava Šiliha Maribor, projekt Comp@s

10. 1. 2022 Vsi starši Predavanje z naslovom “Vzgoja za zmerno in uravnoteženo uporabo zaslonske tehnologije”. Dr. Mirja Muršič, univ. dipl. soc. pedagog iz Svetovalnega centra z otroke, mladostnike in starše Maribor

Dostopnost