POUK PREKO SPLETA

S ponedeljkom, 16. 3. 2020 bodo šole in vrtci po vsej Sloveniji zaprli svoja vrata. V tem času bo za učence naše šole pouk potekal v prilagojeni obliki, na daljavo. Učitelji bodo seznanjali učence z nalogami in drugim delom na šolski spletni strani v zavihku POUK PREKO SPLETA, učence od 6. do 9. razreda pa tudi po elektronski pošti. Učenci bodo sami s pomočjo svetovanih gradiv (učbeniki, delovni zvezki, e-gradiva …) opravljali naloge praviloma v zvezke posameznih predmetov. Za naloge, ki jih morda ne bodo znali rešiti, naj zapišejo vzrok. Pregled opravljenih nalog bodo učitelji opravili, ko bo ponovno stekel pouk v šoli. 

  

Dostopnost