GOVORILNE URE

govorilna-ura
Govorilne ure organiziramo vsak drugi ponedeljek v mesecu, od 15.30 do 16.30,
in enkrat tedensko pri vsakem strokovnem delavcu v dopoldanskem času.
Na govorilne ure poleg staršev vabimo tudi učence.
TEDENSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE V DOPOLDANSKEM ČASU –
ŠOLSKO LETO 2020–2021
URA/ČAS PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1.  7.45–8.30 Alojzija Mušič, v. d. ravnatelja Barbara Potočnik
Kolenc, 8. a
2.  8.35–9.20 Kristijan Ilijevec,
7. a
Maja Špes Marta Potrč,
4. a
3.  9.40–10.25 Igor Javernik Dragica Križaj,
9. a
Sonja Ambrož,
1. a
Tjaša Zorko,
3. a
4.  10.30–11.15 Zofija Polanec Silva Kos,
2. a
Andreja Tomažič,
5. a
5. 11. 20–12.05 Mladen Ravnikar Urška Smole Rok Dragič
6.  12.10–12. 55 Lucija Švent,
8. a
Bogdana Drozg Onič, 6. a
7.  13. 10–13.55 Ana Pačnik Ana Pačnik
  IME IN PRIIMEK RAZREDNIK  e naslov
  Alojzija Mušič v. d. ravnatelja
alojzija.music@guest.arnes.si
lojzka.music@os-tinje.si
1. Sonja Ambrož 1. a sonja.ambroz@os-tinje.si
2. Silva Kos
2. a silva.kos@os-tinje.si
3. Tjaša Zorko 3. a tjasa.zorko@os-tinje.si
4. Marta Potrč 4. a marta.potrc@os-tinje.si
5. Andreja Tomažič 5. a andreja.tomazic@os-tinje.si
6. Bogdana Drozg Onič 6. a bogdana.drozg-onic@os-tinje.si
7. Kristijan Ilijevec 7. a kristijan.ilijevec@os-tinje.si
8. Lucija Švent 8. a lucija.svent@os-tinje.si
9. Dragica Križaj 9. a dragica.krizaj@os-tinje.si
10. Zofija Polanec / zofija.polanec@os-tinje.si
11. Lucija Švent / lucija.svent@os-tinje.si
12. Mladen Ravnikar / mladen.ravnikar@os-tinje.si
13. Rok Dragič / rok.dragic@os-tinje.si
14. Igor Javernik / igor.javernik@os-tinje.si
15. Urška Smole / urska.smole@os-tinje.si
16. Maja Špes / maja.spes@os-tinje.si
17. Barbara Potočnik Kolenc 8. a –sorazredničarka barbara.potocnik-kolenc@os-tinje.si
18. Ana Pačnik / ana.pacnik@os-tinje.si

 

 
Dostopnost