Skoči na glavno vsebino

SVET STARŠEV

stari

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši. Prvi sklic opravi ravnatelj.

 

 

Pristojnosti sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;

daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;

 • daje mnenje o predlogu letnega delovnega načrta;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v Svet šole.

Člani Sveta staršev so:

 • Janja Kos (1. razred)

 • Tadeja Urlep (2. razred),

 • Jasna Ačko (3. razred) 

 • Metka Kolar (4. razred),

 • Tadeja Brdnik (5. razred),

 • Vida Leskovar (6. razred),

 • Leopold Smogavec (7. razred),

 • Simon Detiček (8. razred),

 • Mojca Stegne (9. razred).

 

Dostopnost