INTERESNE DEJAVNOSTI

Učencem ponujamo naslednje interesne dejavnosti: 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED
BRALNA ZNAČKA razredničarke 1. – 5. razreda
BRALNA ZNAČKA Andreja Tomažič 6. – 9. razreda
FOLKLORA Slavica Gracej 1. – 3. razreda
GLEDALIŠKI KROŽEK Andreja Tomažič 5. – 9. razreda
NOVINARSKI KROŽEK- glasilo Alojzija Mušič, Zofija Polanec
6. – 9. razreda
KOŠARKA Kristijan Ilijevec 5. – 9. razreda
INSTRUMENTALNI KROŽEK Mladen Ravnikar 6. – 9. razreda
LUTKE Alojzija Mušič, Brabara Potočnik Kolenc 6. – 9. razreda
TURISTIČNI KROŽEK Igor Javernik, Marta Potrč
6. – 9. razreda
ZGODOVINSKI KROŽEK Igor Javernik
6. – 9. razreda
PRAVLJIČNI KROŽEK
1. in 2. razred
PROMETNI KROŽEK Marta Potrč
6. – 9. razreda
ROČNODELSKI KROŽEK Urška Smole 2. – 9. razreda
PLESNI KROŽEK Silva Kos 3. – 5. razreda
OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mladen Ravnikar 1. – 4. razreda
MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mladen Ravnikar 5. – 9. razreda
RECITATORSKI KROŽEK Zofija Polanec 6. – 9. razreda
GASILSKI KROŽEK PGD Tinje 1. – 9. razreda
ČEBELARSKI KROŽEK Milan Pilko 4. – 9. razreda
ŠOLSKI RADIO Barbara Potočnik Kolenc 8.  in 9. razred
ŠOLSKI VRT Bogdana Drozg Onič 1. – 9. razreda

 

 

Dostopnost