Skoči na glavno vsebino

INTERESNE DEJAVNOSTI

Učencem ponujamo naslednje interesne dejavnosti: 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR RAZRED
BRALNA ZNAČKA razredničarke 1.–5. razreda
BRALNA ZNAČKA Andreja Tomažič 6.–9. razreda
FOLKLORA Slavica Gracej 1.–3. razreda
GLEDALIŠKI KROŽEK Andreja Tomažič 5.–9. razreda
NOVINARSKI KROŽEK- glasilo Alojzija Mušič, Zofija Polanec
6.–9. razreda
KOŠARKA Kristijan Ilijevec 5.–9. razreda
INSTRUMENTALNI KROŽEK Mladen Ravnikar 6.–9. razreda
LUTKE Alojzija Mušič, Brabara Potočnik Kolenc 6.–9. razreda
TURISTIČNI KROŽEK Igor Javernik, Marta Potrč
6.–9. razreda
ZGODOVINSKI KROŽEK Igor Javernik
6.–9. razreda
PRAVLJIČNI KROŽEK Špela Zolar 1. in 2. razred
PROMETNI KROŽEK Marta Potrč
6.–9. razreda
ROČNODELSKI KROŽEK Urška Smole 2.–9. razreda
PLESNI KROŽEK Silva Kos 3.–5. razreda
OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mladen Ravnikar 1.–4. razreda
MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mladen Ravnikar 5.–9. razreda
RECITATORSKI KROŽEK Zofija Polanec 6.–9. razreda
GASILSKI KROŽEK PGD Tinje 1.–9. razreda
ČEBELARSKI KROŽEK Milan Pilko 4.–9. razreda
ŠOLSKI RADIO Barbara Potočnik Kolenc 8.  in 9. razred
ŠOLSKI VRT Bogdana Drozg Onič 8. in 9. razred

 

Dostopnost