TEKMOVANJA

RAZPORED TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2019/20

TEKMOVANJE NOSILEC DATUM ŠOL. TEKM.
Logika Alojzija Mušič 26. sept. 2019
Tekm. o znanju o sladk. bolezni Bogdana Drozg Onič 11. okt. 2019
Biologija Bogdana Drozg Onič 16. okt. 2019
Angleščina 9. r. Dragica Križaj 15. jan. 2020
Zgodovina Igor Javernik 04. feb. 2020
Slovenščina (Cankarjevo) Zofija Polanec 12. nov. 2019
Astronomija Lucija Švent
5. dec. 2019
Kemija Bogdana Drozg Onič 20. jan. 2020
Kresnička-tekmovanje iz NARAVOSLOVJA Silva Kos, 1. r.,
Suzana Mlakar,
2. r.
Sonja Ambrož, 3. r.
Marta Potrč, 4. r.
Lucija Švent,  5. r.,
Bogdana Drozg Onič, 6. in 7. r., koordinator tekmovanja
5. feb. 2020
Fizika Lucija Švent
5. mar. 2020
Matematika Alojzija Mušič 19. mar. 2020
Mehurčki tekmovanje iz slovenščine od 1. – 3. r. Silva Kos 2. apr. 2020