TEKMOVANJA

RAZPORED TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
TEKMOVANJE NOSILEC DATUM ŠOL. TEKM.
Logika Anita Cizerl 23. september 2021
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Bogdana Drozg Onič 15. oktober 2021
Biologija (Proteusovo) Bogdana Drozg Onič
Angleščina 9. r. Nina Novak 11. november 2021
Zgodovina Igor Javernik 7. december 2021
Slovenščina (Cankarjevo) Zofija Polanec, Maja Špes 9. november 2021
Astronomija (Dominkovo) Lucija Švent
8. december 2021
Kemija (Preglovo) Bogdana Drozg Onič 17. januar 2022
Kresnička – tekmovanje iz NARAVOSLOVJA Učiteljice iz I. in II. VIO,
Bogdana Drozg Onič, 6. in 7. r., koordinator tekmovanja
14. april 2022
Fizika (Stefanovo) Lucija Švent 2. februar 2022
Matematika (Vegovo) Anita Cizerl 17. marec 2022
Mehurčki tekmovanje iz slovenščine od 1. do 3. r. Silva Kos 29. marec 2022
Vesela šola (MKZ) Anita Cizerl 9. marec 2022
 Cici vesela šola  Silva Kos  19. maj 2022
 Kaj veš o prometu? Igor Javernik  Datum ni znan.

Šolsko tekmovanje iz LOGIKE | Osnovna šola Tabor I

Dostopnost