Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI SKLAD

Svet zavoda OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje je dne 18. 10. 2022 ustanovil šolski sklad. 
Sedež sklada je: Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje, Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica.
Številka računa sklada: 01313-6030680677, namen: »za šolski sklad«.

Šolski sklad vodi upravni odbor, ki ga sestavljajo:

Anita Cizerl
Barbara Potočnik Kolenc
Igor Javernik
Kristijan Ilijevec
Metka Kolar
Leopold Smogavec
Mojca Stegne

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

PROGRAM DELA ZA LETO 2023

LETNA POROČILA O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA

Dostopnost