VIZITKA

IME: Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
SEDEŽ: Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica

TELEFON:

02 843 14 87- tajništvo

02 843 14 76 – zbornica

02 843 14 86  ali 041 466 532 –  v. d. ravnateljice

02 805 14 90 – računovodstvo

02 805 14 91 – pedagoginja

02 805 14 93 – kuhinja

02 8431477 – fax

E–MAIL:
tajništvo:  o-pabojeti.mb@guest.arnes.si
v. d. ravnateljice: alojzija.music@guest.arnes.si
         

SPLETNA STRAN: http://www.os-tinje.si

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RACUNA: 01313-6030680677
DAVČNA ŠTEVILKA: SI29406285
USTANOVITELJ: Občina Slovenska Bistrica
ŠTEVILO OTROK – ŠOLSKO LETO 2020/2021: 98

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE