VIZITKA

IME: Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
SEDEŽ: Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica

TELEFON:

02 843 14 87 – tajništvo

02 843 14 76 – zbornica

02 843 14 86  ali 041 466 532 – ravnateljica

02 805 14 90 – računovodstvo

02 805 14 91 – pedagoginja

02 805 14 93 – kuhinja

02 8431477 – fax

E–MAIL:
tajništvo:  o-pabojeti.mb@guest.arnes.si
ravnateljica
: alojzija.music@guest.arnes.si

  IME IN PRIIMEK RAZREDNIK  e naslov      
1. Silva Kos 1. a silva.kos@os-tinje.si      
2. Špela Zolar 2. a spela.zolar@os-tinje.si      
3. Sonja Ambrož 3. a sonja.ambroz@os-tinje.si      
4. Marta Potrč 4. a marta.potrc@os-tinje.si      
5. Andreja Tomažič 5. a andreja.tomazic@os-tinje.si      
6. Dragica Križaj 6. a dragica.krizaj@os-tinje.si      
7. Anita Cizerl 7. a anita.cizerl@os-tinje.si      
8. Bogdana Drozg Onič 8. a bogdana.drozg-onic@os-tinje.si      
9. Kristijan Ilijevec 9. a kristijan.ilijevec@os-tinje.si      
             
10. Zofija Polanec / zofija.polanec@os-tinje.si      
11. Mladen Ravnikar / mladen.ravnikar@os-tinje.si      
12. Rok Dragič / rok.dragic@os-tinje.si      
13. Igor Javernik / igor.javernik@os-tinje.si      
14. Maruša Duh   marusa.duh@os-tinje.si      
15. Urška Smole / urska.smole@os-tinje.si      
16. Maja Špes / maja.spes@os-tinje.si      
17. Barbara Potočnik Kolenc / barbara.potocnik-kolenc@os-tinje.si      
18. Ana Pačnik / ana.pacnik@os-tinje.si      

SPLETNA STRAN: http://www.os-tinje.si

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RACUNA: 01313-6030680677
DAVČNA ŠTEVILKA: SI29406285
USTANOVITELJ: Občina Slovenska Bistrica

ŠTEVILO OTROK – ŠOLSKO LETO 2022/2023: 99

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DUTB)
Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
katja@czpp.si
059 340 912

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

ZAHTEVA ZA IZBRIS OZ. PRAVICA DO POZABE

ZAHTEVA ZA POPRAVO PODATKOV

Dostopnost