VIZITKA

IME: Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
SEDEŽ: Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica

TELEFON:

02 843 14 87 – tajništvo

02 843 14 76 – zbornica

02 843 14 86  ali 041 466 532 – ravnateljica

02 805 14 90 – računovodstvo

02 805 14 91 – pedagoginja

02 805 14 93 – kuhinja

02 8431477 – fax

E–MAIL:
tajništvo:  o-pabojeti.mb@guest.arnes.si
ravnateljica
: alojzija.music@guest.arnes.si

  IME IN PRIIMEK RAZREDNIK  e naslov
1. Tjaša Zorko 1. a tjasa.zorko@os-tinje.si
2. Sonja Ambrož 2. a sonja.ambroz@os-tinje.si
3. Silva Kos 3. a silva.kos@os-tinje.si
4. Marta Potrč 4. a marta.potrc@os-tinje.si
5. Andreja Tomažič 5. a andreja.tomazic@os-tinje.si
6. Anita Cizerl 6. a anita.cizerl@os-tinje.si
7. Bogdana Drozg Onič 7. a bogdana.drozg-onic@os-tinje.si
8. Kristijan Ilijevec 8. a kristijan.ilijevec@os-tinje.si
9. Lucija Švent 9. a lucija.svent@os-tinje.si
10. Dragica Križaj / dragica.krizaj@os-tinje.si
11. Zofija Polanec / zofija.polanec@os-tinje.si
12. Mladen Ravnikar / mladen.ravnikar@os-tinje.si
13. Rok Dragič / rok.dragic@os-tinje.si
14. Igor Javernik / igor.javernik@os-tinje.si
15. Maruša Duh marusa.duh@os-tinje.si
16. Urška Smole / urska.smole@os-tinje.si
17. Maja Špes / maja.spes@os-tinje.si
18. Barbara Potočnik Kolenc 9. a –sorazredničarka barbara.potocnik-kolenc@os-tinje.si
19. Ana Pačnik / ana.pacnik@os-tinje.si

SPLETNA STRAN: http://www.os-tinje.si

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RACUNA: 01313-6030680677
DAVČNA ŠTEVILKA: SI29406285
USTANOVITELJ: Občina Slovenska Bistrica
ŠTEVILO OTROK – ŠOLSKO LETO 2021/2022: 100

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DUTB)
Katja Tretjak, univ. dipl. prav.
katja@czpp.si
059 340 912

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

ZAHTEVA ZA IZBRIS OZ. PRAVICA DO POZABE

ZAHTEVA ZA POPRAVO PODATKOV

Dostopnost