Skoči na glavno vsebino

DNEVI DEJAVNOSTI

 

DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem načrtu, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo.

Cilji dnevov dejavnosti so:

  • omogočiti učenkam in učencem utrjevanje ter povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih;
  • uporaba teh znanj in njihova nadgradnja s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja ter odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

 

V šolskem letu je 15 dni dejavnosti v posameznem razredu. Posamezen dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur. Dneve dejavnosti smo načrtovali tako, da bi bili čim manj finančno obremenjujoči za starše. Šola, ki je odmaknjena od večjih središč, ne more izvesti vseh načrtovanih dejavnosti brez participacije staršev. Starši so bili na 1. roditeljskem sestanku seznanjeni, da bodo morali pri realizaciji določenih dejavnosti prispevati denarna sredstva za kritje stroškov prevoza in vstopnin ob obisku pomembnih državnih, kulturnih, znanstvenih ter drugih institucij. V kolikor bodo imeli določeni starši težave pri zagotavljanju sredstev, jim bomo v šoli pomagali.

 

 

ŠTEVILO DNI LETNO V POSAMEZNEM RAZREDU

 
DNEVI DEJAVNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. skupaj ur
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0

 

 

Dostopnost