IZBIRNI PREDMETI

NAZIV IZBIRNEGA PREDMETA

ŠTEVILO
OTROK
RAZRED

UČITELJ

1 Šport za zdravje

9

 9.

Kristijan Ilijevec

2 Šport za sprostitev
7

7. in 8.

Kristijan Ilijevec

3 Multimedija

8

8.

Lucija Švent

4 Likovno snovanje 1

8

7.

Rok Dragič

5 Likovno snovanje 2 in 3

14

8.

Rok Dragič

6 Nemščina 1, 2 in 3

5

7., 8., 9.

Zofija Polanec

7 Sodobna priprava hrane 

15

7., 8., 9.

Sonja Ambrož

Dostopnost