IZBIRNI PREDMETI

NAZIV IZBIRNEGA PREDMETA

ŠTEVILO
OTROK
RAZRED

UČITELJ

1 Šport za zdravje

15

7., 8. in 9.

Kristijan Ilijevec

2 Poskusi iz kemije
7

9.

Bogdana Drozg Onič

3 Nemščina 1, 2

7

7. in 8.

Zofija Polanec

4 Urejanje besedil

6

7.

Alojzija Mušič

5 Likovno snovanje 1

7

7.

Rok Dragič

6 Likovno snovanje 2

6

8.

Rok Dragič

7 Likovno snovanje 3  

9

9.

Rok Dragič

Izbirni predmeti, ki jih ponuja šola so podrobneje opisani v brošuri.

2019-20 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI