OBVESTILA, KI SO POVEZANA  Z ZAPRTJEM ŠOLE

Šole zapiramo z namenom, da čim bolje obvarujemo zdravje državljanov. S samizolacijo doma in z upoštevanjem navodil odgovornih v državi bomo največ storili za lastno zdravje, zdravje naših najdražjih in končno, za zdravje vseh državljanov. Čim več časa preživimo na svežem zraku, po nepotrebnem ne odhajamo v druženja v skupinah, prezračujmo domove in upoštevajmo ter izvajajmo higienske ukrepe. Skratka, BODIMO ODGOVORNI.

Starše in učence bomo o vseh zadevah, ki so povezana z zaprtjem šole sprotno obveščali na spletni strani šole.

Vprašanja lahko naslavljate na ravnatelja šole po tel. št. 040708877 ali po e-pošti: ivan.kovacic@guest.arnes.si

POUK PREKO SPLETA

S ponedeljkom, 16.3.2020 bodo šole in vrtci po vsej Sloveniji zaprli svoja vrata. V tem času bo za učence naše šole pouk potekal v prilagojeni obliki, na daljavo. Učitelji bodo seznanjali učence z nalogami in drugim delom na šolski spletni strani v zavihku POUK PREKO SPLETA, učence od 6. do 9. razreda pa tudi po elektronski pošti. Učenci bodo sami s pomočjo svetovanih gradiv (učbeniki, delovni zvezki, e-gradiva…) opravljali naloge praviloma v zvezke posameznih predmetov. Za naloge, ki jih morda ne bodo znali rešiti naj zapišejo vzrok.  Pregled opravljenih nalog bodo učitelji opravili, ko bo ponovno stekel pouk v šoli. 

 

Dostopnost