Samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda

Spoštovani starši,  učenke in učenci 7., 8. in 9. razreda, MIZŠ nas je z okrožnico obvestilo, da je Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke dne 14. 5. 2021 izdala odločbo, s katero je NIJZ odobrila dajanje v uporabo medicinske pripomočke, teste SARS...
Dostopnost