Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2021/2022 smo osnovnošolci Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje uspešno sodelovali na mednarodnem natečaju Kdo je drugi? Natečaj je potekal v okviru projekta Evropska antifašistična dediščina – orodje za boj proti sodobnim oblikam diskriminacije in nestrpnosti na osnovnih ter srednjih šolah Republike Slovenije in v zamejstvu, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Projekt je začela izvajati Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Republike Slovenije, skupaj s Hrvaško ter z Bosno in Hercegovino.

Izključevanje drugačnih, diskriminacija v šolskem in domačem okolju nam je vsem poznana. Zavedamo se, kako je pomembno sprejemati različnost … Sprejemati, da nismo vsi enaki … Sprejemati, da imamo pravico biti drugačni, edinstveni, unikatni. Natečaj Kdo je drugi? nam je dal misliti … Učenci 8. in 9. razreda smo se poglobili v občutja, ki jih občutijo vsi nesprejeti, deležni sovražnega govora ter nestrpnosti. Kdo je tisti, ki je drugi, drugorazreden, mestoma manjvreden? Odgovor je preprost … Danes jaz, jutri ti.

Učenci 8. in 9. razreda smo komaj čakali, da se odpravimo na obljubljen izlet, saj so se naši izdelki uvrstili na razstavo, na kar smo izredno ponosni.

Dovolite nam, da vam predstavimo, kaj vse smo si v sredo, 23. 11. 2022, na izletu po Mariboru ogledali.

Najprej smo se ustavili v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, kjer smo si ogledali poslovilna pisma talcev. Prisluhnili smo ganljivim zgodbam trpečih med vojno. Že poslušanje o tem, kako se počuti mati, ko dobi pismo svojega sina, ki je svoje zadnje besede napisal, vedoč, da bo umrl; ali pa žena, ki bere, kako se poslavlja njen mož, oče njunih otrok, je grozno.

Po ogledu muzeja in odličnih razlagah poslovilnih pisem, smo se odpravili na kosilo, kasneje pa na ogled rovov na Teznem, ki so jih naredili Nemci med drugo svetovno vojno za preselitev tovarne letalskih motorjev. Rovi predstavljajo industrijsko preteklost Maribora, nahajajo se 15 metrov pod zemljo, sprehodili smo se s svetilkami, občutili, kakšen vpliv ima podtalnica. Vodička po rovih nam je zelo nazorno prikazala, kako je izgledalo življenje in delo pod zemljo, ki je bilo, mimogrede, za večino ljudi prikrito. Ljudje, ki so svoje delo opravljali v rovih, niso smeli povedati, kje so zaposleni. Ta »tajna« je pravzaprav vzrok, da so rovi toliko časa ostali neodkriti. Zanimivo se nam je zdelo dejstvo, da so za gradnjo in pripravo tovarne pod zemljo rudarji ter zidarji porabili manj kot tri mesece. Po dobri uri, ki smo jo preživeli 15 metrov pod zemljo, smo se povzpeli po stopnicah na svetlobo in svež zrak, obojega smo se zelo razveselili. Hkrati pa smo sklenili, da bodo naše službe nad in ne pod zemljo, za kar pa bo potrebno prebrati še nekaj učbenikov, knjig ter izračunati veliko enačb, ulomkov itd.

Na koncu se želimo iskreno zahvaliti Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, našemu bivšemu ravnatelju, gospodu Ivanu Kovačiču, za poučno nagrado, ki nam bo vedno ostala v lepem spominu. Hvala tudi vodiču Andreju s turistične agencije Pozejdon turizem za poučno pot do Maribora in nazaj, njegove anekdote ter razlage so nam zagotovo popestrile pot.

Zgodovina, kakršnakoli že je, je bila in bo vedno del nas. Naj s to mislijo zaključimo naše miselno popotovanje o zanimivih doživetjih z izleta.

8. in 9. razred Osnovne šole Partizanska

bolnišnica Jesen Tinje z mentorico Majo Špes

Dostopnost