ZAPOSLENI

STROKOVNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK OPRAVLJA DELO   RAZREDNIK
Ivan Kovačič RAVNATELJ, GEO 7., 9. r.,
1. Silva Kos Razredni pouk 1. a
2. Suzana Mlakar
Druga strokovna delavka, GOS 5. in 6. r., PB
2. a
3. Sonja Ambrož Razredni pouk
3. a
4. Marta Potrč Razredni pouk, kol. izpit 4. a
5. Andreja Tomažič Razredni pouk, KNJ 5. a
6. Kristijan Ilijevec ŠPO 5., 6., 7., 8/9. r., IŠP, NIP/ŠPO
6. a
7. Alojzija Mušič MAT 6.,7., 8./9. r., DOP/DOD, ROID, NAD, UBE
7. a
8. Dragica Križaj NIP/TJA 1., 2., 3., 4., 5., 6, 7., 8., 9. r, 8. a
9. Igor Javernik GEO 6., 8. r., ZGO 6, 7., 8/9. r., DKE 7. r., 8. r, PB 9. a
10. Zofija Polanec SLO 6.,  7. in 9. r. DOD/DOP, NI1 in 2, NEM/NIP /
11. Lucija Švent FIZ 8., 9. r., NAD, LAB, PB, NIT 5. r. /
13. Mladen Ravnikar GUM 4., 5., 6., 7., 8./9. r., OPZ, MPZ /
14. Rok Dragič LUM 6., 7. 8/9. r., LS1, LS2, LS3 /
15. Bogdana Drozg Onič NAR 6. r. NAR 7. r., BIO 8., 9. r., KEM 8., 9. r.,
TIT 6., 7. 8. r.,
NAD
 /
16. Urška Smole PB, KNJ /
17. Marjeta Vertovšek SLO 8.r., NAD /
18. Barbara Potočnik Kolenc Dodatna strokovna pomoč učencem s poseb. potrebami, PB                 /
19. Ana Pačnik ŠSD in dodatna strok. pomoč učencem s posebnimi. potrebami                 /

 

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK  OPRAVLJA DELO
Mojca Šega Poslovna sekretarka
Marija Juhart Računovodkinja
Andreja Janžič Kuharica
Ljudmila Kos Kuharica
 Simon Ajd Hišnik
Jana Stegne Snažilka
Sonja Gracej Snažilka