Skoči na glavno vsebino

ZAPOSLENI

STROKOVNE DELAVKE IN DELAVCI                                       

  IME IN PRIIMEK OPRAVLJA DELO RAZREDNIK
1. Alojzija Mušič Ravnateljica, FIZ 8, FIZ 9, ROID /
2. Silva Kos  Razredni pouk 1. A
3. Špela Zolar Razredni pouk, TJA 2 2. A
4. Sonja Ambrož Razredni pouk PB, GOS 6, SPH
3. A/4. A
5. Marta Potrč Razredni pouk, jutranje varstvo 3. A/4. A
6. Andreja Tomažič Razredni pouk, KNJ, PB 5. A/6. A
7.  Dragica Križaj NIP – TJA 1, TJA 2, TJA 3, TJA 4, TJA 5, TJA 6, TJA 7, TJA 8, TJA 9 5. A/6. A
8. Anita Cizerl MAT 6, MAT 7, MAT 8, MAT 9, DOD-DOP, NAD, LAB, DSP-PED 7. A/9. A
9. Bogdana Drozg Onič NAR 6, NAR 7, TIT 6, TIT 7, TIT 8, BIO 8, BIO 9, KEM 8, KEM 9, NAD 8. A
10. Kristijan Ilijevec ŠPO/NIP, ŠPO 5, ŠPO 6, ŠPO 7./9., ŠPO 8, ŠZZ, ŠSP 9. A
11. Barbara Potočnik Kolenc DSP-SPP, NAD, PB, ŠSS /
12. Zofija Polanec SLO 6, SLO 7, SLO 9, DOD/DOP, NEM/IZB, TJN/NIP /
13. Igor Javernik GEO 6, GEO 7, GEO 8, GEO 9, ZGO 6, ZGO 7./9., PB,  ROID, KNJ, KOL. IZPIT /
       
14. Mladen Ravnikar GUM 4, GUM 5./6., GUM 7./9. GUM 8, OPZ, MPZ /
15. Rok Dragič LUM 7, LUM 7./9., LUM 8, LS2, LS3 /
16. Urška Smole PB, DKE 7, DKE 8
/
17. Maja Špes
SLO 8, NAD, PB, ROID /
18. Ana Pačnik ŠSD                  /

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK  OPRAVLJA DELO
Mojca Šega Tajnica VIZ
Marija Juhart Računovodkinja
Andreja Janžič Kuharica
Branko Kamenik Hišnik
Dušanka Šega Snažilka
Jana Stegne Snažilka
Sonja Gracej Snažilka

 

Dostopnost