ZAPOSLENI

STROKOVNI DELAVCI                                           v urejanju

IME IN PRIIMEK OPRAVLJA DELO   RAZREDNIK
Alojzija Mušič v. d. ravnateljice
1. Sonja Ambrož Razredni pouk 1. a
2. Silva Kos Druga strokovna delavka, GOS 5. in 6. r., PB
2. a
3. Tjaša Zorko Razredni pouk
3. a
4. Marta Potrč Razredni pouk, kol. izpit 4. a
5. Andreja Tomažič Razredni pouk, KNJ 5. a
6. Kristijan Ilijevec ŠPO 5., 6., 7., 8/9. r., IŠP, NIP/ŠPO
6. a
7. Ksenija Smogavec MAT 6.,7., 8./9. r., DOP/DOD, ROID, NAD, UBE
7. a
8. Dragica Križaj NIP/TJA 1., 2., 3., 4., 5., 6, 7., 8., 9. r, 8. a
9. Igor Javernik GEO 6., 8. r., ZGO 6, 7., 8/9. r., DKE 7. r., 8. r, PB 9. a
10. Zofija Polanec SLO 6.,  7. in 9. r. DOD/DOP, NI1 in 2, NEM/NIP /
11. Lucija Švent FIZ 8., 9. r., NAD, LAB, PB, NIT 5. r. /
13. Mladen Ravnikar GUM 4., 5., 6., 7., 8./9. r., OPZ, MPZ /
14. Rok Dragič LUM 6., 7. 8/9. r., LS1, LS2, LS3 /
15. Bogdana Drozg Onič NAR 6. r. NAR 7. r., BIO 8., 9. r., KEM 8., 9. r.,
TIT 6., 7. 8. r.,
NAD
 /
16. Urška Smole PB, DKE 8
/
17. Maja Špes
SLO 8.r., NAD /
18. Barbara Potočnik Kolenc Dodatna strokovna pomoč učencem s poseb. potrebami, PB                 /
19. Ana Pačnik ŠSD in dodatna strok. pomoč učencem s posebnimi. potrebami                 /

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK  OPRAVLJA DELO
Mojca Šega Poslovna sekretarka
Marija Juhart Računovodkinja
Andreja Janžič Kuharica
Simon Ajd Hišnik
Dušanka Brglez Snažilka
Jana Stegne Snažilka
Sonja Gracej Snažilka