ZAPOSLENI

STROKOVNE DELAVKE IN DELAVCI                                       

IME IN PRIIMEK OPRAVLJA DELO RAZREDNIK
1. Alojzija Mušič Ravnateljica, MAT 7, ROID /
2. Tjaša Zorko  Druga strokovna delavka, razredni pouk, PB 1./3. A
3. Sonja Ambrož Razredni pouk, jutranje varstvo, PB, GOS 6, SPH 2./4. A
4. Silva Kos Razredni pouk
1./3. A
5. Marta Potrč Razredni pouk 2./4. A
6. Andreja Tomažič Razredni pouk, KNJ 5. A
7.  Maruša Duh NIP – TJA 1, TJA 2, TJA 3, TJA 4, TJA 5, TJA 6, TJA 7, TJA 8, TJA 9 6./8. A
8. Bogdana Drozg Onič NAR 6, NAR 7, TIT 6, TIT 7, TIT 8, BIO 8,
BIO 9, KEM 8, KEM 9, NAD 
7. A
9. Kristijan Ilijevec ŠPO/NIP, ŠPO 5, ŠPO 6, ŠPO 7./9., ŠPO 8, ŠZZ, ŠSP 6./8. A
10. Lucija Švent NIT 5, MAT 6, DOD-DOP, FIZ 8, FIZ 9, NAD, LAB, MME 9. A
11. Barbara Potočnik Kolenc DSP, NAD, PB, sorazrednik 9. A
12. Zofija Polanec SLO 6, SLO 7, SLO 9, DOD/DOP, NEM/IZB, TJN/NIP /
13. Igor Javernik GEO 6, GEO 7, GEO 8, GEO 9, ZGO 6, ZGO 7./9., PB,  ROID, KNJ, KOL. IZPIT /
14.  Anita Cizerl MAT 8, MAT 9, DOD-DOP
15. Mladen Ravnikar GUM 5., 6., 7., 8./9. r., OPZ, MPZ /
16. Rok Dragič LUM 7, LUM 6./8., LUM 9, LS2, LS3 /
17. Urška Smole PB, DKE 7, DKE 8
/
18. Maja Špes
SLO 8. r., NAD, ROID /
19. Ana Pačnik ŠSD in dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami                 /

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK  OPRAVLJA DELO
Mojca Šega Tajnica VIZ
Marija Juhart Računovodkinja
Andreja Janžič Kuharica
Branko Kamenik Hišnik
Dušanka Šega Snažilka
Jana Stegne Snažilka
Sonja Gracej Snažilka

Dostopnost