ZAPOSLENI

STROKOVNI DELAVCI                                          

IME IN PRIIMEK OPRAVLJA DELO RAZREDNIK
1. Alojzija Mušič v. d. ravnatelja, MAT 7, ROID
/
2. Sonja Ambrož Druga strokovna delavka, GOS 5, GOS 6, SPH, PB 1./2. A
3. Silva Kos Razredni pouk
1./2. A
4. Tjaša Zorko Razredni pouk, JV, PB
3./4. A
5. Marta Potrč Razredni pouk, kol. izpit 3./4. A
6. Andreja Tomažič Razredni pouk, KNJ 5. A
7. Bogdana Drozg Onič NAR 6, NAR 7, TIT 6, TIT 7, TIT 8, BIO 8,
BIO 9,  KEM 8, KEM 9, NAD 
6. A
8. Kristijan Ilijevec ŠPO/NIP, ŠPO 5, ŠPO 6, ŠPO 7/9, ŠPO 8, ŠZZ, ŠSP 7. A
9. Lucija Švent NIT 5, MAT 6, DOD-DOP, FIZ 8, FIZ 9, NAD, LAB, MME 8. A
10.

Nina Novak

Dragica Križaj

NIP-TJA 1, TJA 2, TJA 3, TJA 4, TJA 5, TJA 6, TJA 7, TJA 8, TJA 9 9. A
11. Zofija Polanec SLO 6, SLO 7, SLO 9, DOD/DOP, NEM/IZB, TJN/NIP /
12. Igor Javernik GEO 6, GEO 7, GEO 8, GEO 9, ZGO 6, ZGO 7/9, DKE 8,  PB,  ROID, KNJ /
13.   Ksenija Smogavec MAT 8, MAT 9, DOD-DOP  
14. Mladen Ravnikar GUM 4., 5., 6., 7., 8./9. r., OPZ, MPZ /
15. Rok Dragič LUM 6, LUM 7./9., LUM 8, LS1, LS2/LS3 /
16. Urška Smole PB, DKE 7
/
17. Maja Špes
SLO 8. r., NAD /
18. Barbara Potočnik Kolenc Dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami, PB                 /
19. Ana Pačnik ŠSD in dodatna strokovna pomoč učencem s posebnimi potrebami                 /

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK  OPRAVLJA DELO
Mojca Šega Poslovna sekretarka
Marija Juhart Računovodkinja
Andreja Janžič Kuharica
Branko Kamenik Hišnik
Dušanka Brglez Snažilka
Jana Stegne Snažilka
Sonja Gracej Snažilka

Dostopnost