INFORMACIJE O PREHRANI

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike od 2005 do 2010 in na njej temelječih Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, načrtujemo prehrano otrok.

Vsem otrokom zagotavljamo vsaj en obrok, malico. Zainteresiranim učencem poleg malice nudimo zajtrk med 7.00 in 7.35 ter kosilo med 12.00 in 13.10.

Subvencionirano prehrano imajo otroci, katerih starši so prejeli ustrezno odločbo s Centra za socialno delo.

Prijavo na šolsko prehrano se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto na določenem obrazcu.

CENIK PREHRANE

ZAJTRK/na dan KOSILO/na dan
UČENCI od 1. do 5. r. UČENCI od 6. do 9. r. UČENCI od
1. do 5. r.
UČENCI od
6. do 9. r.
0,40 € 0,45 € 1,90 € 2,00 €

Navedene cene kosil se za nestalne naročnike povečajo za 0,10 € po obroku.

Ceno malice določa Ministrstvo za šolstvo in znaša 0,80 € na dan.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.

Prehrana se pravilom odjavi pri poslovni sekretarki ali računovodkinji ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno do 10.00 ure. V tem primeru velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

Če starši v naprej vedo, da bo otrok odsoten določen(e) dan (dneve) in prehrano odjavijo vsaj dan pred dnevom odsotnosti, velja odjava z dnem odsotnosti.

V primeru odsotnosti poslovne sekretarke ali računovodkinje lahko odjavo sprejme tudi drugi zaposleni.

V primeru, da prehrana ni pravočasno odjavljena, bo naročnik plačal polno ceno obroka.

Učencu, ki je odsoten zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 
Dostopnost