Skoči na glavno vsebino

DOBRODOŠLI V ŠOLSKI KNJIŽNICI …

Šolska knjižnica, ki jo vodi knjižničarka Andreja Tomažič in v manjšem deležu še učiteljica Urška Smole, je s svojim gradivom in z dejavnostmi del vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Gradivo je uporabnikom dostopno brezplačno, izposodijo si ga lahko učenci, učitelji in ostali zaposleni v za to določenem času. Ob vpisu prejmejo izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo. Izkaznica ni prenosljiva. Članarine ni.

V knjižnici se izvajajo tudi bibliopedagoške ure v okviru KIZ – knjižnično informacijskih znanj. Vsebine knjižnično-informacijskih znanj so porazdeljene po triletnih sklopih, za vsak oddelek se letno načrtujejo 4 ure. Bibliopedagoško delo poteka v dveh osnovnih oblikah: individualno (svetovanje ob izposoji) in skupinsko (pri organiziranem pouku). Učne vsebine, ki jih izvaja knjižničarka z oddelčnimi, nivojskimi ali kako drugače organiziranimi skupinami, so usklajene z učnimi načrti.

 

IMG_0126

IMG_0126

IMG_0129

IMG_0128

Dostopnost